Ledenbijeenkomst 19 juni Keukenhof Lisse

Op woensdag 19 juni vanaf 13.00 uur willen wij weer een ledenbijeenkomst houden van onze vereniging. Dit keer op een locatie met wereldwijde bekendheid, maar voor een deel ook behoorlijk onbekend: Keukenhof in Lisse. We willen ons bij laten praten over hoe het nu gaat op Keukenhof en hoe men omgaat met de cultuurhistorische waarden, Zocher jr is hier immers aan het werk geweest, maar recent Michael van Gessel.
We zullen ook enkele formele agendapunten afhandelen, zoals de jaarrekening en het jaarverslag 2018. En verder zal er verslag gedaan worden uit de verschillende werkgroepen, ook bedoeld om nieuwe ideeën op te doen.
In de week voor 19 juni worden de stukken verstuurd.

Ledendag 23 oktober, Lemelerberg

Een ieder is bericht omtrent de ledenbijeenkomst/studiemiddag van 23 oktober 2018, te beginnen in Theehuis Lemerberg, inloop vanaf 13.00 uur.

Het onderwerp is Panoramische wegen. Een inleiding op het onderwerp is te vinden in de toegestuurde uitnodiging. Sprekers zullen zijn Eric Blok over Park 1813 en Kees van Dam over de Loenermark.

ALV VGE vrijdag 25 mei De Horsten (Wassenaar)

Vrijdag 25 mei zal de volgende Algemene Ledenvergadering plaatsvinden en wel op het Koninklijk Landgoed ‘De Horsten’. We houden het ‘binnengedeelte’ in het kantoor van De Horsten Papeweg 36 te Wassenaar. Dat is het gebouwtje aan de parkeerplaats bij de ingang aan de Papeweg. Vanaf 10.30 uur is er koffie en thee.

Er is een huishoudelijk gedeelte gepland te starten om 11.00 uur, waarin enkele formele zaken afgewikkeld moeten worden, zoals het goedkeuren van de jaarrekening 2017 na controle door de Kascommissie (bestaande uit Ciska van der Genugten en Jan Holwerda). Ook zal in dit gedeelte verslag uitgebracht (kunnen) worden door de verschillende werkgroepen. Dit kan eventueel ook schriftelijk, dan graag voor 17 mei naar de secretaris sturen.

Het inhoudelijke gedeelte dat rond 13.00 uur zal starten, zal bestaan uit een presentatie van de werkgroep Kennisdeling met als onderwerp: ‘Hoe gaan we om met de gevolgen van de Essentaksterfte’. Daarvoor zal een inleiding door Hein Krantz gehouden worden en door Paul Copini van de WUR. Voor toelichting zie de notulen van de vorige ALV. Na de inleidingen zullen we naar Ter Horst gaan (in de gemeente Voorschoten), waar in het veld de (dramatische) gevolgen van de Essentaksterfte in het essenhakhout in ogenschouw kunnen worden genomen (in een gedeelte van het landgoed dat niet voor publiek toegankelijk is) en waar Hein Krantz eventueel nog meer toelichting op het essenhakhoutbeheer en de verandering daarin kan geven.

ALV VGE woensdag 15 november Belmonte (Wageningen)

De uitnodiging voor de ALV van de VGE op woensdag 15 november a.s. in het koetshuis van Belmonte in Wageningen is door het bestuur verstuurd.
Het bestuur ziet uit naar een inspirerende vergadering!

De vergadering begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is er inloop. We willen rond 16.30 uur klaar zijn. Hier is de routebeschriving te vinden: http://belmontearboretum.nl/contact/

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed september 2017 (2)

Bijeenkomsten

Dag van de Openbare Ruimte
Het evenement vindt plaats op 27 en 28 september 2017 in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor informatie en tickets: website.

Beheerdersdag
De Bosgroepen en de VBNE organiseren hun beheerdersdag op vrijdag 29 september 2017. Ze bieden een gevarieerd programma aan op de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Meer informatie en tickets: website.

Platform Groen Erfgoed
Het thema van de platformbijeenkomst op woensdagmiddag 4 oktober is: ‘De kracht van de vrijwilliger in groen erfgoed’.
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in het onderhoud van groen erfgoed. Dat blijkt ook uit het onlangs verschenen manifest De kracht van de groene vrijwilliger 2017-2020. Eigenaar, tuinbaas en hovenier staan voor vragen als: Hoe krijg je kwaliteit op de juiste plek? Wat zijn de risico’s in een historisch park? Wat voor begeleiding en organisatie is nodig? Hoe organiseer je kennisoverdracht? En concurreren vrijwilligers met de professionele arbeidsmarkt? Op 4 oktober zoeken we antwoorden op deze en andere vragen.
Meer informatie en aanmelden: website.

Boeken

Een tip van een van onze leden: Parkomanie, Die Gartenlandschaften des Fürsten Pückler in Muskau, Babalesberg und Branitz’ Bonn, 2016. Het boek kost € 44,99 op Amazon.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed september 2017

Studiedagen/bijeenkomsten

ALV/bijeenkomst Vakgroep Groen Erfgoed
Leden van de vakgroep gaan aan de slag in de vorm van werkgroepen. De thema’s van de werkgroepen zijn:
– Evaluatie Richtlijnen voor tuinhistorisch onderzoek.
– Opstellen van Uitvoeringsrichtlijnen voor boswerk.
– Deelname aan 2018 Europees jaar van het cultureel erfgoed.
– Bevorderen Kennisuitwisseling.

Open Monumentendag 2017 met thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’
Dit jaar zit het groene erfgoed weer volop in het thema verankerd. De openmonumentendag is op zaterdag 9 september 2017. Link voor meer informatie.

Landschapstriënnale: Hét landschapsfestival van Nederland
Van 1 september 2017 t/m 30 september is de landschapstriënale. 14 september organiseert de RCE een open bijeenkomst over Versterken van erfgoed en duurzame energiewinning; Debat over gebiedseigen inpassing van hernieuwbare energie. Link voor meer informatie.

Mededelingen

Groen erfgoed in de prijzen?
Meld tot 18 oktober jonge professionals aan voor de Prijs Jong MonumentenTalent!
De erfgoedsector zit stampvol jong talent. Voor het vierde jaar zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deze talenten uit alle delen van monumentenland in de schijnwerpers tijdens het Nationaal Monumentencongres op 9 november. Ook niet onbelangrijk: het Jong MonumentenTalent wint een volledig naar eigen wens samen te stellen ontwikkeltraject. Bijvoorbeeld een prachtige studiereis, een interessante cursus of de mogelijkheid om die sluimerende professionele wens nu eindelijk uit te voeren.
Is de jonge professional in uw organisatie of netwerk een ambassadeur voor zijn of haar vakgebied? Is het een held op de steiger, een echte projecttijger of als ondernemer een voorbeeld voor jong en oud? Door een talent aan te melden kan u zijn of haar carrière een geweldige boost geven! De Prijs Jong MonumentenTalent wordt georganiseerd in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de prijs wordt gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Meer informatie en tot 18 oktober aanmelden via deze link. Vragen: g.kozijn@cultureelerfgoed.nl.

Werelderfgoed en eerste beeldentuin
De nominatiedossiers voor de Werelderfgoed-status van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden in 2018 bij UNESCO ingediend.
De beeldentuin van het Kröller-Müller Museum is sinds 20 juni 2017 een rijksmonument en daarmee de eerste rijksmonumentale beeldentuin van Nederland.

Monumentenverhalen
Hoe meer groen erfgoed in het daglicht staat, hoe beter. De Monumentenverhalen kunnen aangevuld worden met verhalen over wonen in groen erfgoed. De website monumenten.nl is op zoek naar bewoners en eigenaren met verhalen over bijvoorbeeld vakmanschap, ambacht, behoud en duurzaamheid. De verhalen worden geschreven door een journalist op basis van een telefonisch interview. Voorbeelden staan op de website. Ken je een eigenaar of bewoner meteen verhaal? Stuur dan een mail naar Noor Vos (n.vos@­cultureelerfgoed.nl).

Brim-subsidie voor groen in 2017
De maatregel van minister Bussemaker in februari 2017 heeft de groene rijksmonumenten goed geholpen. In totaal is dit jaar ongeveer € 10 miljoen Brim-subsidie aan groene rijksmonumenten toegekend, waarvan € 5,5 miljoen aan kleine projecten en € 4,5 miljoen aan grote projecten. Een groot deel van de Brim-aanvragen voor kleine projecten is gebundeld ingediend. Deze gebundelde kleine projecten kwamen daardoor als ‘groot project’ in aanmerking voor het geld dat over was van het budget voor gebouwde rijksmonumenten.

Bezoekerscentrum verhaalt over vernuftige Grebbelinie
Ik heb het nog niet bezocht, maar verwacht ook aandacht voor het groen dat voor de verdediging werd ingezet: Het Grebbelinie Bezoekerscentrum op Fort aan de Buursteeg in Renswoude opent op 8 juli voor publiek. In het splinternieuwe centrum duikt de liefhebber in het verhaal van de vernuftige slinger van forten en liniedijken tussen Rhenen en Spakenburg. De linie heeft ons land ruim tweehonderd jaar beschermd. Adres: Grebbelinie Bezoekerscentrum, Buursteeg 2, Renswoude. www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl.

Boeken

Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug
Op 8 september 2017 verschijnt een nieuw boek over buitenplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het boek is geschreven door Anne van Rooij-van Wijngaarden. Het boek kost € 19,95 en kan besteld worden bij Uitgeverij Mattrijs.

Aan de Stichtse Lustwarande
Boek over ‘Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villa’s’. Geschreven door Annet Werkhoven. Het boek kost € 19,95 en kan besteld worden bij Nabijproducties.

Mien Ruys
Leo den Dulk heeft over Mien Ruys ‘De complete biografie. Zoeken naar de heldere lijn’ geschreven. Het boek kost € 39,90 en is uitgegeven door De Hef publicers. Op de website van De Hef staat meer informatie en een link om het boek te bestellen.

ALV VGE donderdag 29 juni Belmonte (Wageningen)

De uitnodiging voor de ALV van de VGE op donderdag 29 juni a.s. in het koetshuis van Belmonte in Wageningen is door het bestuur verstuurd.

Het bestuur hoopt met deze locatie voor een inspirerende omgeving gezorgd te hebben, die de leden helpt om tot mooie en nuttige ideeën t.a.v. de toekomst van onze vereniging te komen.

We willen de vergadering beginnen om 13.30 uur, met inloop vanaf 13.00 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur. Hier is de routebeschriving te vinden: http://belmontearboretum.nl/contact/

Safe the date 29 juni ALV

Op donderdagmiddag 29 juni a.s. willen we weer een ALV bijeenroepen, om enkele formele zaken af te handelen, maar ook om de leden uit te nodigen tot een nieuwe manier van werken in de vereniging. Het bestuur zal daartoe voorstellen doen, waarvan het hoopt dat die diezelfde middag -minstens voor een deel- een invulling kunnen krijgen. Verdere gegevens over de locatie en de formele uitnodiging met de bijbehorende stukken en voorstellen volgen.

Rood met groen geeft diepte

Op vrijdag 19 mei vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het gecombineerde platform Groen Erfgoed en Kastelen & Buitenplaatsen onder het motto Rood met groen geeft diepte plaats. Deze bijeenkomst is van 13.30 tot 17.00 uur in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

13.00 Inloop
13.30 Welkom door prof.dr. Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen, dagvoorzitter
13.40 De natuurlijkheid van het cultuurlandschap, dr. Dik van der Meulen, neerlandicus, schrijver en biograaf
14.15 Rood over groen, groen over rood. Omgaan met groene omgeving door nieuwe gebruikers van kastelen en buitenplaatsen versus omgang met monumenten vanuit natuurorganisaties – dr. Fred Vogelzang, medewerker wetenschap en projecten bij NKS
14.30 Rood en Groen of rood versus groen? Een verkenning in de wereld van bevriende natuurorganisaties, drs. René Dessing, directeur Stichting Kastelen,  Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
14.45 Discussie
15.00 Pauze
15.30 Natuurlijke processen als essentiële factor voor behoud van cultuurlandschappen. Twee voorbeelden, Jori Wolf MA, programmaleider nationale parken en adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer
15.45 Landschap met karakter. Textielfabrikanten maakten ons huidige, mooie Twentse landschap – drs. Mascha van Damme, adviseur erfgoed bij Het Oversticht
16.00 Oldengaerde: rode parel in een groen snoer. Hoe groen nodig is voor het behoud van het rode erfgoed – Erwin van Liempd Msc, directeur van de Stichting Het Drentse Landschap
16.15 Discussie
16.45 Speakerscorner
17.00 Borrel

Voor complete uitnodiging, meer details, aanmelden, zie hier.