Contact

Vakgroep Groen Erfgoed
info@vakgroepgroenerfgoed.nl

Bestuur
voorzitter vacant                                       voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl
secretaris vacant                                      secretaris@vakgroepgroenerfgoed.nl
Ruurd van Donkelaar, penningmeester    penningmeester@vakgroepgroenerfgoed.nl
Francis Schennink, bestuurslid
Annerie van Daatselaar, bestuurslid

Commissie Onderzoek Klachten
Korneel Aschman
Els van der Laan
Vervangende leden:
Ronald van Immerseel
Anet Scholma
Bert Voeten

Commissie Beroep Klachten
Johan Carel Bierens de Haan
Hanny van der Heide

Kascommissie
Jan Holwerda
Margo van Beem

Werkgroep Petzold
Lucia Albers
Korneel Aschman
Eric Blok
Anja Guinée
Hein Krantz
Francis Schennink

Werkgroep Boswerk in parken
Ciska van der Genugten
Ruurd van Donkelaar

Werkgroep Kennisdeling
Jan Holwerda
Hein Krantz
Melle Wierper voor de tuinarcheologie

Werkgroep Landgoederenkaart
Lucia Albers
Eric Blok
Anja Guinée
Anneke Nauta

Werkgroep Evaluatie Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek
Els van der Laan
Ronald van Immerseel
Ciska van der Genugten
Hein Krantz

Werkgroep Rijksbeschermde parken
Eric Blok
Ciska van der Genugten

Communicatiecommissie
Francis Schennink
Leo den Dulk
Annerie van Daatselaar