Contact

Vakgroep Groen Erfgoed
info@vakgroepgroenerfgoed.nl

Bestuur
Eric Blok, voorzitter                                   voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl
Leo den Dulk, secretaris                           secretaris@vakgroepgroenerfgoed.nl
Ruurd van Donkelaar, penningmeester    penningmeester@vakgroepgroenerfgoed.nl
Francis Schennink, bestuurslid
Anja Guinée, bestuurslid

Commissie Onderzoek Klachten
Korneel Aschman
Els van der Laan
Vervangende leden:
Ronald van Immerseel
Anet Scholma
Bert Voeten

Commissie Beroep Klachten
Johan Carel Bierens de Haan
Hanny van der Heide

Kascommissie

Werkgroep Boswerk in parken
Ciska van der Genugten
Ruurd van Donkelaar

Werkgroep Kennisdeling
Jan Holwerda
Hein Krantz
Melle Wierper voor de tuinarcheologie

Werkgroep Landgoederenkaart
Lucia Albers
Eric Blok
Anja Guinée
Anneke Nauta

Werkgroep Evaluatie Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek
Els van der Laan
Ronald van Immerseel
Ciska van der Genugten
Hein Krantz

Werkgroep Rijksbeschermde parken
Eric Blok
Ciska van der Genugten

Communicatiecommissie
Mariska de Boer
Lia Copijn
Ruurd van Donkelaar
Els van der Laan