Contact

Vakgroep Groen Erfgoed
info@vakgroepgroenerfgoed.nl

Bestuur
voorzitter vacant                                       voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl
secretaris vacant                                      secretaris@vakgroepgroenerfgoed.nl
Ruurd van Donkelaar, penningmeester    penningmeester@vakgroepgroenerfgoed.nl
Francis Schennink, bestuurslid
Annerie van Daatselaar, bestuurslid

Commissie Onderzoek Klachten
Korneel Aschman
Els van der Laan
Vervangende leden:
Ronald van Immerseel
Bert Voeten

Commissie Beroep Klachten
Johan Carel Bierens de Haan
Hanny van der Heide

Kascommissie
Margo van Beem
Hein Krantz

Werkgroep Petzold
Eric Blok
Lucia Albers
Korneel Aschman
Anja Guinée
Hein Krantz
Francis Schennink

Werkgroep kennisdeling tuinarcheologie
Hein Krantz
Jan Holwerda
Melle Wierper

Communicatiecommissie
Francis Schennink
Leo den Dulk
Annerie van Daatselaar