Contact

Vakgroep Groen Erfgoed
info@vakgroepgroenerfgoed.nl

Bestuur
Eric Blok, voorzitter                         voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl
Hein Krantz, secretaris                   secretaris@vakgroepgroenerfgoed.nl
Lucia Albers, penningmeester        penningmeester@vakgroepgroenerfgoed.nl
Anneke Nauta, ledensecretaris       ledenadministratie@vakgroepgroenerfgoed.nl
Anja Guinée, bestuurslid                 programmacommissie@vakgroepgroenerfgoed.nl
Mariska de Boer, bestuurslid          communicatie@vakgroepgroenerfgoed.nl
Christian Bertram, bestuurslid

Programmacommissie
Lucia Albers
Christian Bertram
Anja Guinée
Anne Wolff
Marianne van de Lidth de Jeude
Klaas de Boer
Willem Overmars

Communicatiecommissie
Mariska de Boer
Lia Copijn
Ruurd van Donkelaar

Kascommissie

Commissie Onderzoek Klachten

Commissie Beroep Klachten