Historische parken en ander groen erfgoed veranderen door de groei van de beplanting, gewijzigd gebruik, de vergankelijkheid van gebouwde en aangelegde structuren, en de tijdgebonden vormgeving van de heraanleg daarvan. Bij het herstel van groen erfgoed moet daarom rekening worden gehouden met een zeker mate van dynamiek. Lees meer>

Tuinhistorisch onderzoek brengt waardevolle tuinonderdelen in kaart.  Het resultaat van dit historisch onderzoek kan de keuzes helpen bepalen die planvormers en eigenaren moeten maken. Het kan de aanleiding vormen om te kiezen voor het behoud van een groen object, maar het kan ook een inspiratiebron zijn voor de toekomstige ontwikkeling ervan. De inzet van gespecialiseerde en kwalitatief goede onderzoekers en planvormers is cruciaal. Lees meer>

  

Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor. Zij hebben zich verenigd in de Vakgroep Groen Erfgoed. De leden van de Vakgroep Groen Erfgoed ondertekenen een gedragscode die  eisen stelt aan de kwaliteit en integriteit in hun beroepspraktijk.

Bij de Vakgroep Groen Erfgoed vindt u vakbekwame historisch onderzoekers en planopstellers, gespecialiseerd in groen erfgoed.