ALV VGE donderdag 29 juni Belmonte (Wageningen)

De uitnodiging voor de ALV van de VGE op donderdag 29 juni a.s. in het koetshuis van Belmonte in Wageningen is door het bestuur verstuurd.

Het bestuur hoopt met deze locatie voor een inspirerende omgeving gezorgd te hebben, die de leden helpt om tot mooie en nuttige ideeën t.a.v. de toekomst van onze vereniging te komen.

We willen de vergadering beginnen om 13.30 uur, met inloop vanaf 13.00 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur. Hier is de routebeschriving te vinden: http://belmontearboretum.nl/contact/