ALV VGE vrijdag 25 mei De Horsten (Wassenaar)

Vrijdag 25 mei zal de volgende Algemene Ledenvergadering plaatsvinden en wel op het Koninklijk Landgoed ‘De Horsten’. We houden het ‘binnengedeelte’ in het kantoor van De Horsten Papeweg 36 te Wassenaar. Dat is het gebouwtje aan de parkeerplaats bij de ingang aan de Papeweg. Vanaf 10.30 uur is er koffie en thee.

Er is een huishoudelijk gedeelte gepland te starten om 11.00 uur, waarin enkele formele zaken afgewikkeld moeten worden, zoals het goedkeuren van de jaarrekening 2017 na controle door de Kascommissie (bestaande uit Ciska van der Genugten en Jan Holwerda). Ook zal in dit gedeelte verslag uitgebracht (kunnen) worden door de verschillende werkgroepen. Dit kan eventueel ook schriftelijk, dan graag voor 17 mei naar de secretaris sturen.

Het inhoudelijke gedeelte dat rond 13.00 uur zal starten, zal bestaan uit een presentatie van de werkgroep Kennisdeling met als onderwerp: ‘Hoe gaan we om met de gevolgen van de Essentaksterfte’. Daarvoor zal een inleiding door Hein Krantz gehouden worden en door Paul Copini van de WUR. Voor toelichting zie de notulen van de vorige ALV. Na de inleidingen zullen we naar Ter Horst gaan (in de gemeente Voorschoten), waar in het veld de (dramatische) gevolgen van de Essentaksterfte in het essenhakhout in ogenschouw kunnen worden genomen (in een gedeelte van het landgoed dat niet voor publiek toegankelijk is) en waar Hein Krantz eventueel nog meer toelichting op het essenhakhoutbeheer en de verandering daarin kan geven.