Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed Augustus 2015

Groen Erfgoed te bezichtigen op Open Monumentendag
Veel buitenplaatsen stellen het huis en het park open voor bezoekers op de Open Monumentendag op 12 en 13 september. Ook op militair erfgoed en in historische stadsparken vinden activiteiten plaats. Per gemeente staat een programma de landelijke website. (http://www.openmonumentendag.nl/gemeente/xx/) voor xx de naam van de gemeente invoeren.

Lustrum evenement 26 september 2015
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) bestaat dit jaar 35 jaar. Met als thema ‘Tuinen van de Toekomst’, grijpt de NTs dit lustrum aan om vooruit te blikken op de, te verwachten, ontwikkelingen op groengebied in relatie tot onze leefomgeving in de 21ste eeuw. Op 26 september wordt de verjaardag groots gevierd met een feestelijk evenement in Wageningen, voor velen dé bakermat van de groene wetenschap.

Erfgoedfair 2015
De volgende editie van de Erfgoedfair ‘Wonen in Historie’ vindt plaats op zondag 27 september 2015. Op het terrein van Landgoed Mattemburgh nabij Bergen op Zoom staat deze dag  alles in het teken van het wonen in een historisch pand. Standhouders bieden u naast traditioneel vakmanschap de mooiste producten op het gebied van stoffering, meubelen, verlichting, kunst, antiek, oude bouwmaterialen en tuinornamenten. Advies van erfgoedspecialisten, bijzondere lezingen en unieke thematische rondleidingen maken deze dag compleet.

Studiedag: Buitenleven op Groninger borgen
Op 10 september vind de studiemiddag Het buitenleven op Groninger borgen plaats, op de Fraeylemaborg in Slochteren. Diverse sprekers zullen uiteenlopende aspecten uit het verleden van de Groningse buitenplaatsen behandelen. Ook is er aandacht voor de actualiteit van de aardbevingen.

Landelijk Register van Monumentale Bomen vanaf 5 juni online
In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het register bevat op dit moment zo’n 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen of boomgroepen.

Landgoedbeheer Veluwezoom van start
Duurzaam behoud van monumentaal groen in combinatie met professionalisering van de groenopleiding en het bieden van beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de kern van de Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom die op donderdag 2 juli officieel van de grond werd getild.

Nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk ter inzage
Er is tot nu toe geen praktisch hanteerbare tekst die gebruikt kan worden door zowel hoveniers als opdrachtgevers. Daarom heeft een werkgroep van hoveniers, opdrachtgevers en diverse andere partijen het initiatief genomen tot het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het onderhouden en beheren van groen erfgoed. Het ontwerp van die richtlijn is door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit vrijgegeven voor openbare inspraak. U kunt reageren tot 4 september 2015 door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingerm.nl.

Bomen op de Heemsteedse Dreef
T. A. Out. Bomen op de Heemsteedse Dreef. Heemstede, 2015.  ISBN:978-90-823687-0-3. € 19,95. 80 p. 280 foto’s. Te verkrijgen bij Theo Out.
(de schrijver zegt over het boek:) Het boek bevat prachtige foto’s van de honderd verschillende bomen en heesters die in de middenberm van de Dreef staan, evenals een aantal historische beelden van de Dreef. Ook staat er een korte uitleg in over de aanleg van de Dreef in 1932 en over de reconstructie eind jaren negentig. Bij het boek zit een cd met muziek, die de Heemsteedse componist Michel Duijves speciaal voor deze gelegenheid heeft gemaakt.

Eikenhakhout
Ab Goutbeek. Eikenhakhout langs de Vecht: ambacht rond Dalfsen in de negentiende eeuw. Utrecht, 2015. ISBN 978-90-5345-490-9. € 19,95. 144 p.

Kasteeldomeinen 1795-2015
Steven Heyde. Kasteeldomeinen 1795-2015: historische tuinen en parken in de zuidelijke Westhoek. Tielt, 2015. EAN 9789401425742. € 49,99. 240 p. Als pdf te downloaden.
(overgenomen van de website van uitgeverij Lannoo:) Kasteeldomeinen prikkelen de verbeelding. Ze doen denken aan macht en aanzien, aan prachtige salons, uitgestrekte parken en monumentale dreven. Dit boek brengt het verhaal van kasteeldomeinen in de zuidelijke Westhoek – hun roemrijke verleden en tegelijk tragische lot tijdens WO I en de daaropvolgende wederopbouw.

Thijsse’s Hof: natuurtuin van Kennemerland
W. Holthuizen en E. Wolters. Thijsse’s Hof: natuurtuin van Kennemerland. Amersfoort,  2015. ISBN 978 9061 094883. € 12,50. 96 p.

Over de groene zoden
Over de groene zoden is een fris ogend boekje dat uitnodigt tot het maken van een wandeling over de verborgen parels van de funeraire cultuur in Nederland. Van de klassieke begraafplaats Orthen in ’s-Hertogenbosch tot de natuurbegraafplaats Weverslo en van de jonge begraafplaats in Zeewolde tot de eeuwenoude Joodse begraafplaats Zeeburg in Amsterdam. Elk verhaal met sfeerbeschrijvingen, prachtige kleurenfoto’s en praktische informatie. Met verwijzingen naar routes op www.terebinth.nl en een lijst van monumentale begraafplaatsen.

De nieuwe Erfgoedwet
Deze kan op de website van de RCE bekeken en gelezen worden.

Artikelen van leden in het tijdschrift Groen
Enkele ledenpresentaties van de Vakgroep Groen Erfgoed staan beschreven in het tijdschrift Groen:
– Nummer 6 juni 2015: “Aangename ontmoeting park en religie – Bert Voeten” over het processiepark Sint Willebrord
– Nummer 7-8 juli/augustus: “Een toekomst voor onze kloosters – Anja Guinée”
“Nieuwbouw of cultuurhistorie – Lucia Albers, Anja Guinée, Bert Maes” over de tuin van de congregatie der Zusters van Liefde in Tilburg.
“Koningsoord verandert…. Maar geschiedenis blijft zichtbaar – Lucia Albers, Anja Guinée, Bert Maes” over de ontwikkeling van het voormalig Trappistinnenklooster Koningsoord.