Tussentijds verslag

Na meerdere goed bezochte discussiebijeenkomsten en uitwerkingen in verschillende werkgroepen, zijn afgelopen maanden vertegenwoordigers van deze werkgroepen bijeengekomen om de vereniging daadwerkelijk handen en voeten te geven. De initiatiefgroep is versterkt tot twaalf personen en vijf keer bijeen gekomen. Van elke eerder gevormde werkgroep hebben zich vertegenwoordigers aangesloten. De verschillende werkgroepen hebben veel voorwerk verricht en gezamenlijk zijn de concepten van de oprichtingsdocumenten gemaakt. De groep van twaalf heeft deze documenten uitvoerig besproken, gediscussieerd over de omschrijving van de doelstellingen van de vereniging, de vorm en inhoud, de werkwijze, en ook over het soort of type leden. Concepten van statuten, gedragsregels en huishoudelijk reglement zijn voorbereid.