Safe the date 29 juni ALV

Op donderdagmiddag 29 juni a.s. willen we weer een ALV bijeenroepen, om enkele formele zaken af te handelen, maar ook om de leden uit te nodigen tot een nieuwe manier van werken in de vereniging. Het bestuur zal daartoe voorstellen doen, waarvan het hoopt dat die diezelfde middag -minstens voor een deel- een invulling kunnen krijgen. Verdere gegevens over de locatie en de formele uitnodiging met de bijbehorende stukken en voorstellen volgen.