Ledenlijst

LEDENLIJST VAKGROEP GROEN ERFGOED

Bijgewerkt tot en met 23 mei 2024

Aardse, mw drs H.
Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam
06-26850963
h.aardse@amsterdam.nl
Onderzoeker en auteur van cultuurhistorische verkenningen, waarderingen en publicaties, adviseur cultuurhistorie gebouwd en groen erfgoed, openbare ruimte, gebieds- en gebouwontwikkelingen, klimaatadaptatie, vergroening, natuurinclusiviteit en energietransitie. Het groene erfgoed in stedelijke context betreft niet alleen de monumentale aanleg van parken, begraafplaatsen en tuinen, maar ook die van de inrichting van de openbare ruimte. Mijn aandacht gaat uit naar het uitbreiden en integreren van de kennis over de oorspronkelijke ontwerpen van de beschermde stadsgezichten. Stedebouw, architectuur, openbare ruimte en groen gaan hand in hand in de 20ste-eeuwse wijken. Van grachtengordel tot stadsvernieuwing. Daarbij gaat het niet in de laatste plaats om het integreren van de grote nieuwe opgaven met behoud van de karakteristieken die passen bij de verschillende ontstaansperiodes. Stedebouwkundige en groene erfgoedzorg in een zeer dynamische context.

ALBERS, mw dr L.H.
Albers Adviezen Historische Parken
055 5061395
info@albersadviezen.nl
www.historischeparken.nl
Aandacht voor historie, mens en natuur?
Denk aan beleidsvisies en herstelplannen voor stadsparken, singels, begraafplaatsen, villaparken, kloosterparken, buitenplaatsen en landgoederen. Veel projecten zijn uitgevoerd, o.a. in samenwerking met Ir. Anja Guinee. Zie de informatieve website van Dr. Lucia Albers www.historischeparken.nl. Albers Adviezen Historische Parken bestaat meer dan 25 jaar.

ASCHMAN, ing K.D.
Korneel Aschman, advies en voorlichting voor cultureel erfgoed
06 10203348
info@korneelaschman.nl
Voor eigenaren en beheerders; het opstellen van (tuin)historische waardestellingen, herstel- en beheerplannen en subsidieaanvragen t.b.v. herstel en beheer van groen erfgoed. Voor belangstellend publiek; het geven van lezingen en rondleidingen, schrijven van artikelen.

BEEKHUIS-VAN DER WEIJDE, mv ing E.
Lindeloof Tuin- en landschapsarchitecten BV
015 2133444
els@josvandelindeloof.nl
www.josvandelindeloof.nl
Tuin- en Landschapsarchitect, ontwerpend vormgeven aan tuin, park en landschap. Bijzondere aandacht voor tuinen voor kwetsbare doelgroepen.

BEEM, mw ing M. VAN
Vis à Vis Ontwerpers
0183 310743 / 06 55772591
margo@visavisontwerpers.nl
www.visavisontwerpers.nl
Ik ben tuin- en landschapsinrichter met als afstudeerrichting ‘beheer’. Ik maak praktische plannen, waarin ecologische beplantingen een grote rol spelen. Mijn werkterrein gaat van kleine stadparken, groene schoolpleinen tot particuliere tuinen rekening houdend met verleden en toekomst.

BLEEKER, mw ir J. BNT
Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten BNT
0318 416976 / 06 53945727
ank@bleekernauta.nl
www.bleekernauta.nl
Ervaren academisch geschoolde landschapsarchitect met een breed werkterrein dat gaat van stad tot landschap, van groot naar klein. Werkt graag aan plekken met een lange geschiedenis. Die geschiedenis, de topografie en de sfeer van een gebied zijn aanleiding voor unieke plaatsgebonden ontwerpen. Bijvoorbeeld voor landgoederen, begraafplaatsen, straten, pleinen en groenstructuren.

BLOK, ir E.M.J.
SB4 Bureau voor Historische Tuinen Parken en Landschappen
0317 424167
e.blok@sb4.nl
www.sb4.nl
Afgestudeerd landschapsarchitect, sinds 1995 als specialist groen erfgoed werkzaam bij SB4. Werkt succesvol aan zeer uiteenlopende projecten, variërend van concrete restauratie- en beheerplannen tot gebiedsontwikkeling, tuinhistorische waardestellingen, cultuurhistorische waardenkaarten, monumentenadviezen en BRIM-subsidies. Speciale belangstelling voor landgoederen, buitenplaatsen, stadsparken, begraafplaatsen en villatuinen. Vanuit SB4 is er intensieve samenwerking met aanverwante disciplines.

BOER, ing K. de
Historisch Groen Beheer
06 53317290
kdeboer@historischgroenbeheer.nl
www.historischgroenbeheer.nl
Historisch Groen Beheer vormt de schakel tussen de theorie en de praktijk. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het groene erfgoed, houd ik mij bezig met: opstellen beheer- en uitvoeringsplannen, herstelplannen, subsidieaanvragen (Brim, SIM, provinciaal), voorbereiding en projectleiding (herstel)werkzaamheden, opstellen beplantingsplannen, advies over beheer en in stand houden groen erfgoed, kennisoverdracht.

BOER, mw drs M. de
Groen Erfgoed Nu
06 20099890
info@groenerfgoed.nu
www.groenerfgoed.nu
Groen Erfgoed Nu biedt u de combinatie van passie, kennis, kunde en ervaring. U kunt bij Groen Erfgoed Nu terecht voor tuinhistorisch onderzoek naar het verleden, beheer door een erfgoedhovenier, het aanvragen van Brim-subsidies en planvorming voor later. Het combineren van ‘verleden, nu en later’ zorgt voor een duurzaam behoud.

DAATSELAAR (MA), mw ing. A.H.C.
Annerie van Daatselaar landschapsarchitect & -historicus
06 44862051
info@annerievandaatselaar.nl
annerievandaatselaar.nl
Als landschapsarchitect raak ik geïnspireerd door de historie of de context van een plek. Voor elke ruimtelijke opgave ontdek ik het verhaal dat de basis vormt voor de beste oplossing. Soms staat de nieuwe ontwikkeling centraal, maar vaak biedt de historie de basis voor planvorming. Uiteindelijk moet een ruimtelijk plan écht landen. Daarom ondersteun ik mijn opdrachtgevers met plezier in het planproces met een gedegen onderzoek of een passend ontwerp. Cultuurhistorische analyses stel ik ook graag op voor andere ontwerpers.

DAM, ir C.H.P.M. van
SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen
0317 424167
k.vandam@sb4.nl
www.sb4.nl
Landschapsarchitect, gespecialiseerd in historische fenomenen vanuit ruimtelijk perspectief. Werkt bij SB4 aan een breed onderzoekskader – van historische stadstuin tot gemeentelijke waardenkaart – en onderbouwd advies op basis van een zorgvuldige probleemanalyse en waardestelling. Specifieke belangstelling gaat uit naar onder meer classicistische parken en militair erfgoed.

DEBIE, mw drs ing P.H.M. BNT
Debie & Verkuijl tuin park landschap
0318 570690 / 06 21508302
patricia@debieenverkuijl.nl
www.debieenverkuijl.nl
Verricht als landschapsarchitect en architectuurhistoricus (inter)nationaal historisch onderzoek, ontwerp en (technische) uitwerkingen zoals beheer- en beplantingsplannen bij historisch tuinen, parken, kerkhoven en begraafplaatsen, landgoederen én cultuurlandschappen. Maakbaarheid staat voorop. Speerpunten zijn; gebiedsidentiteit, waardestellingen en herbestemmingsopgaves. Kennis over historische lanenstelsels en stedenbouwconcepten wordt gedeeld met lezingen en publicaties.

DIJKSTRA, drs ing L.
Dijkstra tuin, park, landschap
06 51765820
info@dtpl.nl
www.dtpl.nl
Historisch onderzoek, reconstructie en ontwerp van historische tuinen, begraafplaatsen, parken en landschap in noord Nederland.

DONKELAAR, C.W.D. VAN (Deyke)
Van Donkelaar groenadvies
0522 451848 / 06 23338439
deykejannink@gmail.com
www.ruurdvandonkelaar.nl
Adviesbureau voor ecologisch en historisch groen: inventarisaties, visievorming natuur en landschap, beplantingsplannen, beheerplannen, projectbegeleiding, participatieprojecten, educatie en voorlichting

DONKELAAR, R. VAN (Ruurd)
Van Donkelaar groenadvies
0522 451848 / 06 51791193
info@ruurdvandonkelaar.nl
www.ruurdvandonkelaar.nl
Adviesbureau voor ecologisch en historisch groen: inventarisaties, visievorming natuur en landschap, beplantingsplannen, beheerplannen, projectbegeleiding, participatieprojecten, educatie en voorlichting

DULK, drs L.D. den
Cantua
023 5458505
cantua@ziggo.nl
www.cantua.nl
Onderzoek m.b.t. de geschiedenis van tuin en landschap, horticultuur en plantensortiment.

GENUGTEN, mw ir ing B.F. van der
Geldersch Landschap & Kasteelen
026 3552571
c.vandergenugten@glk.nl
www.glk.nl
Werkveld: alles wat mensen in het verleden in het landschap hebben achtergelaten, van grafheuvel tot tuinen en parken.

GUINEÉ, mw ir A.W.J.
Anja Guineé – landschapsarchitectuur
010 4657171 / 06 13254293
awj.guinee@kpnmail.nl
All round tuin- en landschapsarchitect (ontwerper, onderzoeker, publicist) met eigen bureau. Op het gebied van groen erfgoed heb ik ervaring met historisch landschap, stads- en villaparken, begraafplaatsen, buitenplaatsen, landgoederen, boerderijen, kloosterterreinen, tuinen. Mijn portfolio bevat ook werk uitgevoerd in samenwerking met andere erfgoedspecialisten, waaronder dr. Lucia Albers, en opdrachtgevers

HOLWERDA, ing J.
bureau Groen Verleden
06 37169669
info@groenverleden.nl
www.groenverleden.nl
Verricht onderzoek om de ontwikkelingsgeschiedenis van groen erfgoed – historische tuinen, parken buitenplaatsen, landgoederen – in woord, beeld en kaart te brengen. Als basis voor waardenstellingen en herstel- en beheerplannen en als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. In samenwerking ook mede-opsteller van voorgaande onderdelen, net als van groene SIM en provinciale subsidieaanvragen.

IMMERSEEL, drs R.H.M. VAN
Stichting In Arcadië
033 4480035 / 06 53946858
vanimmerseel@stichtinginarcadie.nl
www.stichtinginarcadie.nl
Historisch onderzoek, cultuur- en tuinhistorische waardestellingen, beheerplannen, herstelplannen, beplantingsplannen, toekomstvisies, landgoedvisies, ontwerp, herbestemming, advisering, onderbouwing nsw-aanvragen etc. voor groen erfgoed op buitenplaatsen, stadsparken, begraafplaatsen, verdedigingswerken, kloostertuinen etc.

JANSEN, drs P.E.
Groen Erfgoed Verhaal
06 14344243
pauline.jansen@gmail.com
Ik richt mijn werkzaamheden met name op het vertellen van het verhaal van het groene erfgoed, door middel van artikelen, maar ook publiekspresentaties, activiteiten en evenementen behoren tot de mogelijkheden.

KRANTZ, drs C.H.
071 5128844
ch.krantz@ziggo.nl
Onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling van landschappen en parken, op dit moment in het bijzonder van het (strandwallen)landschap tussen Leiden en Den Haag en hoe de waterstaat de aanleg van de landgoederen daar heeft gestuurd (als belangrijkste Duivenvoorde, Ter Horst, Rosenburg, Eikenhorst, Raaphorst, Sandhorst, Zuidwijk).
M.n. deskundig op het gebied van (essen)hakhoutbeheer vroeger en nu wat betreft cultuurhistorie en effecten op landschap en natuur.

LAAN-MEYER, mw ing dr A.T.E. VAN DER BNT
Noordpeil en Groene Heritage
0515 424048
evanderlaan@noordpeil.nl
www.noordpeil.nl www.groeneheritage.nl www.roodbaardsrijkdom.nl www.lustwarande.nl
Landschapsarchitect BNT, adviseur groen erfgoed: onderzoek/publicatie landschapsparken Noord Nederland van L.P. Roodbaard (1782-1851) en G.A. Blum (1765-1827), (tuin)architectuurhistorisch-, cultuurhistorisch-, cartografisch onderzoek naar parken, dorpen en landschappen; waardestellingen, toekomstvisies en ontwikkelingsscenario’s erfgoedensembles, herbestemming; aanvraag cofinanciering en fondsen, regelingen (Groene SIM), advies/ontwerp (reconstructie-, herinrichtings-, uitvoerings- en beheerplannen). Promotieonderzoek TU Delft ‘Handschrift van de tuinarchitect Roodbaard’ TU Delft (2015-2020).

LINDELOOF, ing J. van de BNT
Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV
015 2133444
jos@josvandelindeloof.nl
josvandelindeloof.nl
Het ontwerpen en uitwerken van tuinen, landgoederen, parken etc. incl. renovaties

NAUTA, mw ir A.M. BNT
Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten BNT
0318 416976 / 06 53415187
anneke@bleekernauta.nl
www.bleekernauta.nl
Ervaren academisch geschoolde landschapsarchitect met een breed werkterrein dat gaat van stad tot landschap, van groot naar klein. Werkt graag aan plekken met een lange geschiedenis. Die geschiedenis, de topografie en de sfeer van een gebied zijn aanleiding voor unieke plaatsgebonden ontwerpen. Bijvoorbeeld voor landgoederen, begraafplaatsen, straten, pleinen en groenstructuren.

RADETZKY, mw dr R.L.P
058 2880662
r.radetzky@kpnmail.nl
Historisch onderzoek naar tuinarchitectuur in de 18de en 19de eeuw. Bezig met promotie-onderzoek bij RUG over tuinarchitect L.P. Roodbaard. Publiceert sinds 1984 over historische tuinen en buitenplaatsen. Adviseert bij reconstructie van historische tuinen.

SCHENNINK ing F.J.W.
Bureau Buitenzaken
Specialist groene ruimte, bos, natuur en erfgoed
06 20 66 51 59
francis@bureaubuitenzaken.nl
bureaubuitenzaken.nl
Ik wordt in mijn werk als beheerder en beleidsadviseur groen extra enthousiast als het om erfgoed gaat. Met name monumentale bomen, oude landschapsstructuren, parken en bosrelicten en of -structuren probeer ik in het beheer of bij het opstellen van beleid, de aandacht te geven die het verdiend.
Soms signaleer ik, schakel experts in en coördineer of begeleid onderzoek of het herstel van groen erfgoed.

STEENHUIS, mw dr M.
SteenhuisMeurs BV
050 3080100
marinkesteenhuis@steenhuismeurs.nl
steenhuismeurs.nl
Duiding van de culturele episodes in het stedelijk weefsel, duiding van de maatschappelijke concepten in stad en landschap, gespecialiseerd in strategische narratieven (Binnenhof, Kolonien van Weldadigheid MRA, polder Nijbroek, Midden-Delfland etc).

STORMS-SMEETS, dr E.
Gelders Genootschap
06-18900463
elyze@hotmail.com
Historisch geograaf, specialist historische buitenplaatsen en landgoederen. Gepromoveerd op de geografie van 19e-eeuwse buitenplaatsen in Utrecht en Twente. Werkzaam bij Gelders Genootschap als consulent historische buitenplaatsen en landgoederen.

VERHOEFF, ir P.
Stichting In Arcadië
033 4480035 / 06 43237841
verhoeff@stichtinginarcadie.nl
www.stichtinginarcadie.nl
Historisch onderzoek, cultuur- en tuinhistorische waardestellingen, beheerplannen, herstelplannen, beplantingsplannen, toekomstvisies, landgoedvisies, ontwerp, herbestemming, advisering, onderbouwing nsw-aanvragen etc. voor groen erfgoed op buitenplaatsen, stadsparken, begraafplaatsen, verdedigingswerken, kloostertuinen etc.

VOETEN, L.A.J. BNT
Plancompagnons landschapsarchitecten BNT
076 5878196
bert@plancompagnons.nl
www.plancompagnons.nl
Plancompagnons is gespecialiseerd in het ontwerpen en vormgeven van tuin en landschap. Hierbij wordt in overleg met de opdrachtgever gestreefd naar een optimaal advies binnen de gestelde randvoorwaarden. Bij elk project wordt een gedegen inventarisatie en analyse gemaakt. De ‘geest van de plek’ speelt hierin een belangrijke rol.

WIERPER, mw ing A.A.C.
Groenpartners
0294 234416 / 06 22237126
mellewierper@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl
Geschoold in de traditie van de Belgisch-Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur te Vilvoorde, o.a. in de tuin-, landschap- en bouwkunstgeschiedenis. Ervaren ontwerper op het snijvlak van heden en verleden, sinds 1980. Bekend met de detaillering van historische tuinonderdelen op zowel het bouwkundige als het groene vlak. In Gooi- en Vechtstreek bezig met buitenplaatsen, villa’s, boerderijen, dorpstuinen. In de steden Utrecht en Amsterdam met stadstuinen en begraafplaatsen.

WOERDEMAN, mw drs T. BNT
De Warande
0313 843798
trudi.woerdeman@dewarande.nl
www.dewarande.nl/tuinontwerp/parkherstel.html
Wetenschappelijk onderzoek: tuinhistorie, sortiment. Opstellen herstel beheerplannen/ontwerp vernieuwende elementen in historische tuinen, parken, parkbos, stinzenbeplanting. Ontwerp nieuwe tuinen, begeleiding uitvoeringtuinontwerpen. Publicaties: artikelen, boek zie site ‘Parkherstel’, publicaties tuinhistorie.

WOLAK, ir M.G.F.M. BNT
Monique Wolak groen erfgoed en landschapsarchitectuur
026 3390151 / 06 19880998
mail@moniquewolak.org
www.moniquewolak.org
Enthousiasme, aandacht voor details en een minutieuze onderzoeks-benadering hebben geleid tot het geluk van een mooi werkveld. Enkele voorbeelden zijn samenwerken met Professor Erik de Jong op het gebied van tuinhistorie; onderzoeken van alle inhoud voor een internationaal tuinmuseum; werken voor de National Trust en voor vele monumentale tuinen en landschappen waaronder Sissinghurst, Hidcote, Haastrecht en Kampereiland.