Bijeenkomst van de Vakgroep Groen Erfgoed i.o.

De bijeenkomst van 6 juni startte met de resultaten van de werkgroep ‘Missie en doel’ en korte inleidingen op de werkgroepen Organisatie (Anneke Nauta), Activiteitenplan (Eric Blok), Communicatie (Christian Bertram, die Patricia Debie in de initiatiefgroep vervangt) en Deskundigheid en kwaliteit (Lucia Albers). Vervolgens zijn de werkgroepen gestart met kennismaking en een eerste opzet/aanzet/plan van aanpak. De middag eindigde gezamenlijk, met terugmelding uit de werkgroepen en discussie.