Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed Oktober 2015

ALV Vakgroep Groen Erfgoed
Op 17 november 2015 met een presentatie en discussie over waardering van historische tuinen.

Symposium: van west naar oost, van stad naar platteland
Donderdag 29 oktober 2015 om 13.00 uur, Historische Centrum Overijssel, Van Wevelinkhovenstraat, Zwolle. Aanmelden en het programma vindt u op de website.

Platform Kastelen en Buitenplaatsen. Het Landgoed en de Provincie
Vrijdag 20 november 2015, 13.00 uur -16.30 uur. RCE, Smallepad 5, Amersfoort
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de onderlinge verhoudingen tussen rijksoverheid, provincie en gemeente, ook op het vlak van erfgoedbeleid. Hoog tijd een balans op te maken en daarbij speciaal de (toekomstige) rol en positie van de provincie tegen het licht te houden. Vier sprekers geven hierop ieder vanuit eigen ervaringen hun visie. Ter inleiding wordt een recente inventarisatie van het beleid van de 12 provincies over kastelen en buitenplaatsen gepresenteerd.

Mededelingen
Thijsse’s Hof wordt rijksmonument
De minister van OCW Jet Bussemaker kent Thijsse’s Hof in het Bloemendaalse Bos de status toe van rijksmonument. Thijsse’s Hof, dat op zaterdag 26 september 2015 90 jaar bestond, ontving uit handen van de heer Mark Stafleu van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het bijbehorende rijksmonumentenbord.

Toekenning eerste Ithakatipendium
Dankzij een particuliere gift reikt de sKBL dit jaar voor het eerst het Ithakastipendium uit. Het stipendium gaat in 2015 naar Bureau No.ordpeil (Els van der Laan (VGE-lid), Willemieke Ottens en Jelmer Bokma) voor het onderzoek naar de Noordelijke Lustwarande. Ithakaprijs-winnaar is architectuurhistoricus Mascha van Damme met haar boek; Heren op het Land Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten, Zwolle (Waanders) 2013.

Exposities
Tentoonstelling:  J.H. Knoop. Tuinman van Marie Louise en verlicht allesweter.
Het Historisch Centrum Leeuwarden presenteert een tentoonstelling over Johann Hermann Knoop, 10 april tot en met 3 januari 2016.

Springer in Arboretum Poortbulten
Lossersestraat 68, 7587 PZ De Lutte. Landschapsarchitect Leonard A. Springer heeft in opdracht van de fam. Gelderman een ontwerp gemaakt voor de aanleg van Arboretum Poort Bulten. De aanleg van dit arboretum heeft plaats gevonden van 1912 t/m 1917. Ter ere van hem hebben we nu een fraaie route door het arboretum gemaakt met de voor hem typerende bomen als leidraad.

Boeken
Ondernemen met natuur. Tips voor grondeigenaren
is niet alleen een praktische inspiratiebron voor landeigenaren, maar is ook een rijke bron van informatie voor beleidsmakers. Natuurbezitters en mensen die natuur willen inrichten of beheren, vinden hier veel manieren om te zorgen voor duurzame financiering van natuur en landschap.
Hans Kamerbeek, ISBN 978-90-5345-505-0| € 29,95 actieprijs € 24,95 | te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

Gouden Bochten Amsterdam en de Vechtstreek
De viering van het 400-jarig bestaan van de Amsterdamse grachtengordel in 2012 was de aanleiding om vier prachtige fietsroutes te ontwikkelen die de nauwe banden tussen Amsterdam en het platteland in de 17de en 18de eeuw weerspiegelen. De achterliggende publicatie ‘Gouden Bochten – Amsterdam en Vechtstreek’ is onlangs verschenen, geschreven door Juliette Jonkers- Duynstee en Steven De Clercq. Het gaat over de relatie tussen huizen aan de grachtengordels in Amsterdam en Buitenplaatsen aan de Vecht, ca. 15 euro www.goudenbochten.nl  ISBN 078 90 6262 3730

Gouden Eeuw: de rijkdom van het buitenleven in de Republiek Uit de flaptekst: Dit fraai geïllustreerde boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en de invloed die Holland had op de andere gewesten. Het boek laat niet alleen zien dat er een grote verscheidenheid was in woon- en recreatiecultuur, maar ook hoe belangrijk in dit verband de bovengewestelijke contacten waren tussen bestuurlijke en economische elites van de Republiek.  Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (redactie; beeldredactie Elyze Storms). Hilversum, 2015. ISBN: 9789087045388. € 34.=. 336 p.

Natuur en cultuurhistorie
Mirjam Koedoot en Marianne Wilschut, Velp, 2015. De publicatie is deel 4 uit de boekenreeks van groene signalementen, uitgegeven door Hogeschool Van Hall Larenstein en dagblad Trouw. Het boek werd uitgereikt op het symposium met dezelfde titel. Sprekers waren onder meer Paul Vesters (Utrechts Landschap), Henk Baas (RCE), Sandra van Lochem (Natuurmonumenten) en Marcel van Ool (Staatsbosbeheer).

Welkom op landgoed Oosterbeek.
Gemeente Den Haag / St. in Arcadië, met een voorwoord van Boudewijn Revis.
De tekst is gebaseerd op het rapport Buitenplaats Oosterbeek te Wassenaar (St. in Arcadië, 2014). 47 p. De publicatie is te bestellen bij albert-jan.vandescheur@denhaag.nl. Op de website van de gemeente Den Haag staat de digitale versie.

Home and Abroad : Dutch and Flemish Landscape Drawings from the John and Marine van Vlissingen Art Foundation.
Jane Shoaff Turner, Robert-Jan te Rijdt (red., with further contributions from Marleen Ram, Marijn Schapelhouman, Annemarie Stefes, Maud van Suylen, Hans Verbeek and Gerdien Wuestman). Amsterdam (Rijksmuseum), 2015. € 39,95. 272 p. Te koop in Rijksmuseumshop. (De tentoonstelling is helaas afgelopen).

Een groen verleden
Arie Pieters, Amersfoort, 2015. ISBN 978-94-6254-424-6. € 13,63. 84 p. Bestellen bij de uitgever Mijnbestseller.nl of in de boekhandel (o.a.Bruna). In dit boek wordt o.a. met behulp van oude foto’s en ansichten onderzocht hoe ‘groen’ onze dorpen & steden vóór de Tweede Wereldoorlog waren.

Een toekomst waarborgen
Jan van de Wetering,  ISBN 9789462620438. € 29,95. 256 p. De geschiedenis van Havezate Den Alerdinck en Landgoed Den Alerdinck II (ontstaan na een opdeling in 1868), het verhaal van ‘De Overijsselsche’ en de levensgeschiedenis van de families Van Sonsbeeck en Van Voorst tot Voorst.

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Theo Spek e.a.. Assen, 2015. ISBN 9789023252719. € 34,95. 520 p.
Deze Landschapsbiografie van de Drentsche Aa beschrijft de lange levensloop van dit bijzondere landschap: van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden, via de prehistorie en historische tijd tot aan het moderne landschap van vandaag. Een team van dertig deskundigen ontsluit in dit boek vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek.

Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen
De handleiding gaat dieper in op het hedendaagse beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen. De methodologie richt zich in de eerste plaats tot specialisten die beroepshalve met dit type erfgoed bezig zijn: eigenaars en beheerders van beschermde tuinen en parken, tuin- en landschapsarchitecten, gemeentelijke groendiensten en erfgoedconsulenten; maar ook naar iedereen die geïnteresseerd is in het beheer van historische tuinen en parken. De handleiding biedt inzicht in het hoe en waarom van de historische beheersvormen, opgedeeld per thema met telkens een beknopt historisch overzicht en aanbevelingen voor een hedendaags beheer. Aansluitend worden enkele aanbevelingen aangereikt voor het opstellen van een beheersplan en het omgaan met actuele uitdagingen in historische tuinen en parken. Thomas Van Driesschee.a.  ISBN 978 90 7523 050 5. Download de pdf.

Andere media
Natuurlijk Limburg: over kastelen en landgoederen
Vanaf 13 september is op de regionale tv van Limburg, L1, een serie te zien over kastelen en landschap. Limburg is rijk aan natuur, kastelen en landgoederen. Dat laten we zien in een bijzondere 15-delige serie over natuur en cultuurhistorie met als thema: Kasteel en landschap.