Aanmeldformulier

Aanmelding voor de Vakgroep Groen Erfgoed (VGE)
(Statuten artikelen 5 en 6, Huishoudelijk Reglement (HHR) artikel 2)

Toelichting aanmelding
De Vakgroep Groen Erfgoed (VGE) is de beroepsvereniging van historisch onderzoekers en planopstellers werkzaam op het terrein van groen erfgoed. Leden van de VGE houden zich vooral bezig met de (kunst)historische kant van groen erfgoed, en met de conceptuele kant van beheer, behoud en vernieuwing ervan.
Vakgenoten die vooral bezig zijn met praktische grond-, aanplant-, snoeiwerkzaamheden enz. en uitvoerende beheertaken zijn in goede handen bij twee zusterorganisaties, het Gilde van Tuinbazen en de Erfgoedhoveniers. De VGE streeft naar goede samenwerking met deze verenigingen.

Om de kwaliteit te bevorderen van de erfgoedsector en zich duidelijk als beroepsvereniging kenbaar te maken, hanteert de VGE een aantal ingangseisen bij de aanmelding. Deze hebben betrekking op de opleiding en de werkervaring:
– opleiding op minimaal bachelor-niveau op het gebied van tuin- en landschapsinrichting, tuinhistorie, historische geografie, kunsthistorie, cultuurhistorie, historische ecologie, archeologie, of een andere door de vereniging als gelijkwaardig aangemerkte opleiding,
of:
– minimaal 3 jaar beroepsmatig werkzaam zijn als onderzoeker of planopsteller groen erfgoed (hoofdinkomen uit vakspecifiek werk tenminste als intentie, en/of regelmatig publicaties in vakbladen).

Kandidaten die voldoen aan deze eisen en de gedragscode ondertekenen, worden na invullen van het formulier hieronder toegelaten als geassocieerde leden van de VGE. De kandidaten gaan met de aanmelding tevens akkoord met de contributie van € 60,00 per jaar.

Hoe gaat verder na de aanmelding en de toelating als geassocieerd lid?
Vervolgens schoolt het VGE-lid zich bij tijdens lezingen en excursies georganiseerd door de VGE. De sprekers komen vooral uit de gelederen van de VGE zelf. (Motto: ‘Niet alleen halen maar ook brengen.’)
Op basis van een lezing (in de zaal of tijdens een excursie) kan de algemene ledenvergadering de spreker benoemen tot gewoon lid. Hiervoor is een aanmelding van de lezing en het insturen van een opzet van de lezing noodzakelijk. De programmacommissie van de VGE verspreidt de opzet onder alle leden en stelt een datum vast voor de lezing.
Ook gewone leden leveren regelmatig inhoudelijke input.

 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 6. (verplicht)
 7. 2. Huidig werk
 8. 3. Werkervaring
 9. (verplicht)
 10. (verplicht)
 11. (verplicht)
 12. 4. Opleiding
 13. (verplicht)
 14. (verplicht)
 15. (verplicht)
 16. 5. Specialisatie of bijzondere kennis
 17. 6. Interesse in medewerking in het bestuur of de commissies


 18. 7. Na aanklikken van de Verzend knop volgt er onder de knop een boodschap en krijgt u een e-mail als bevestiging van uw aanmelding. Mocht er iets mis gaan of u dat gevoel hebben, dan graag een mail naar secretaris@vakgroepgroenerfgoed.nl of webmaster@vakgroepgroenerfgoed.nl