Eerste oriëntatiebijeenkomst

Ruim 30 professioneel werkende vakgenoten discussieerden op 14 maart geanimeerd over doel, nut, vorm en inhoud van een vakgroep. In reactie op ideeën en voorstellen van de initiatiefgroep en naar aanleiding van de resultaten van de enquête uit najaar 2011, werden meerdere thema’s en aspecten besproken. Het alom overheersende gevoel was dat het zeker nuttig is om een Vakgroep Groen Erfgoed te starten, maar dat de beoogde doelstellingen nog meer doordacht geformuleerd en verder bediscussieerd moeten worden. Vervolgens kan gewerkt worden aan de daadwerkelijke oprichting en het invullen van de activiteiten.
De bestaande initiatiefgroep is gevraagd haar werk nog even te continueren en een nadere discussie over de doelstelling te organiseren. Samen met hen die zich hebben opgegeven voor de werkgroep ‘Missie en doel’ wordt daarvoor in begin mei een bijeenkomst belegd.