Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed September 2016

Bijeenkomsten
ALV en presentaties mei 2016
* Willemieke Ottens vertelde over de ontwikkeling van buitenplaatsen in de regio met de parkontwerpers van Staniastate in Oentsjerk als voorbeeld. Ze begon met het eerste beeld van het park van Staniastate te Oentsjerk aan de hand van historische citaten. Vervolgens ging ze verder met de aanleggeschiedenis. Johann Hermann Knoop (1706-ca 1778) en L.P. Roodbaard (1782-1851) maakten ontwerpen voor Staniastate. Als de buitenplaats van eigenaar verandert, blijft Lucas Roodbaard een adviserende rol spelen. Zijn opvolger was Gerrit Vlaskamp, ook werkende in de noordelijke provincies van Nederland.

* Klaas de Boer doorstond zijn ‘proeve van bekwaamheid’ om gewoon lid te worden van de Vakgroep Groen Erfgoed te worden. Zijn presentatie en daaropvolgende discussie ging over het herstel van de afkalvende oevers van klei op Martenastate te Koarnjum. Hij verrichtte een uitgebreid onderzoek naar de meest passende manier van het herstel van de oevers. Na zijn presentatie volgde een discussie, waarmee Klaas ons de kans bood om samen met hem te leren van zijn ervaringen.

Van opdrachtgever tot hovenier: kennisoverdracht bij onderhoud en beheer
Restauratie van groen erfgoed mag op een brede belangstelling rekenen terwijl het dagelijks onderhoud onderbelicht blijft. Onterecht, want de beheerder bepaalt het beeld van de groenaanleg. Het onderhoud en beheer van historische tuinen en parken beslaat een breed werkveld, een werkveld  in beweging. Van goed ingevoerde liefhebbers tot professionele uitvoerders: het onderhoud van historische tuinen en parken wordt uitgevoerd door eigenaar, tuinman, tuinbaas, hovenier, beheerder, vrijwilliger of een combinatie. Relatief nieuw is de uitbesteding van het werk via onderhoudsbestekken en het gebruik van digitale beheersystemen. Op 5 oktober staan kennis- en informatieoverdracht en de  kwaliteit van het onderhoud centraal op het Platform Groen Erfgoed. (woensdagmiddag 5 oktober van 13.30-17.00, locatie RCE, Smallepad te Amersfoort)

ALV en presentaties 26 oktober 2016
Anne Wolff, Yme Kuiper en Anne Mieke Bakker verzorgen woensdagmiddag 26 oktober een bijzondere middag over hun onderzoeksthema’s. De bijeenkomst is op landgoed Oostbroek in De Bilt.

OPROEP: Deelnemen aan ErfgoedEvent 2017
De Vakgroep Groen Erfgoed wil zich presenteren op het ErfgoedEvent 2017. Dit evenement wordt gehouden van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 april 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch en is de gelegenheid waar erfgoedprofessionals zich presenteren, kennis delen, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen.
Behalve een presentatie op de beursvloer zijn er diverse mogelijkheden voor ontmoetingen met opdrachtgevers, collega-bedrijven en –sectoren, opleidingen, overheden en subsidiënten, etc.
De Vakgroep wil zich hier presenteren als beroepsorganisatie van zorgvuldig werkende onderzoekers en planopstellers op het terrein van Groen Erfgoed en als gesprekspartner voor vraagstukken op dit gebied. Een exacte invulling is nog nader te bepalen. Te denken valt aan een presentatiestand van de VGE omringd door presentaties van verschillende bureaus waar VGE-leden werkzaam zijn. Ook een inhoudelijk programma met lezingen of andere vormen van kennisoverdracht behoren tot de mogelijkheden, geconcentreerd op een van de dagen, of juist verspreid over het gehele Event.
Voor dit moment is de vraag aan geïnteresseerde leden en hun bureaus om zich bij de voorzitter te melden (voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl), waarna we gezamenlijk kunnen kijken hoe dit verder in te vullen. Ook de vorm van ieders bijdrage, de wijze van presenteren en de kosten zijn nader te bespreken.
Meer informatie over het ErfgoedEevent2017 is te vinden op: http://erfgoed-event.nl/

Boeken
Het Groene Goud
Eind oktober komt er een boek uit met de titel HET GROENE GOUD, dat viert dat Jorn Copijn 50 jaar in het vak boomverzorging in Nederland actief is. De auteurs zijn Jorn en Lia Copijn en Marina Lameris, uitgever TAST van tastbaar erfgoed, zie www.tastbaarerfgoed.nl. De auteurs geven aan, dat dit boek interessant is voor iedereen die van bomen houdt en voor alle mensen die vakmatig met bomen werken.

Er stond een vrouw in de tuin
Er stond een vrouw in de tuin laat zich lezen als de geschiedenis van de Nederlandse vrouw vanuit het perspectief van de tuingeschiedenis, maar is evengoed een reis door de Nederlandse tuinhistorie waarbij de vrouw als gids is gekozen. Onderzoeksproject over de rol van vrouwen in de Nederlandse tuin- en landschaps-historie. Anne Mieke Backer. Uitgever De Hef. Uit te brengen als boek en e-pub.