Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed oktober 2016

Algemene Leden Vergadering 26 oktober
De ALV en de presentaties op 26 oktober 2016 vinden plaats op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Het thema is De tuin als vrouwelijk domein?
Speelt de notie gender mee in onze huidige perceptie van landschap en tuinen? Of in ons onderzoek naar landschap- en tuingeschiedenis? Hoe gaan wij als historici en restaurateurs van historische buitenruimte om met de gelaagde terreinen? De presentaties van Anne Mieke Backer en Yme Kuiper vormen een uitstekende start voor discussie. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en mee te praten over het onderwerp.

OPROEP actie voor groen erfgoed
Dit jaar is 30% van de Brim-aanvragen voor de onderhoudssubsidie voor het groene erfgoed afgewezen, omdat het budget niet toereikend was. In september kondigde mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), aan dat ze van plan is om de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten af te schaffen. Groen erfgoed wordt dan dubbel benadeeld. Het is dus tijd voor actie:
• De eigenaren van de afgewezen Brim-aanvragen hebben hun bezwaren en oplossingen weergegeven in een brief aan de vaste kamercommissies van OCW en Financiën.
• De Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen heeft in een brief aan de vaste kamercommissies van OCW en Financiën haar zorgen en bezwaren onderbouwd en toegelicht.
• Het bestuur van de Vakgroep Groen Erfgoed heeft haar zorgen geuit door middel van een brief aan de vaste kamercommissies van OCW en Financiën (zie bijlage).
• De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een publiekscampagne gestart met een petitie als onderdeel. Hoe meer handtekeningen, hoe groter het publieke geluid. Klik hier om naar de petitie te gaan.

OPROEP: Deelnemen aan ErfgoedEvent 2017
De Vakgroep Groen Erfgoed wil zich presenteren op het ErfgoedEvent 2017. Dit evenement wordt gehouden van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 april 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch en is de gelegenheid waar erfgoedprofessionals zich presenteren, kennis delen, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen.
Behalve een presentatie op de beursvloer zijn er diverse mogelijkheden voor ontmoetingen met opdrachtgevers, collega-bedrijven en –sectoren, opleidingen, overheden en subsidiënten, etc.
De Vakgroep wil zich hier presenteren als beroepsorganisatie van zorgvuldig werkende onderzoekers en planopstellers op het terrein van Groen Erfgoed en als gesprekspartner voor vraagstukken op dit gebied. Een exacte invulling is nog nader te bepalen. Te denken valt aan een presentatiestand van de VGE omringd door presentaties van verschillende bureaus waar VGE-leden werkzaam zijn. Ook een inhoudelijk programma met lezingen of andere vormen van kennisoverdracht behoren tot de mogelijkheden, geconcentreerd op een van de dagen, of juist verspreid over het gehele Event.
Voor dit moment is de vraag aan geïnteresseerde leden en hun bureaus om zich bij de voorzitter te melden (voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl), waarna we gezamenlijk kunnen kijken hoe dit verder in te vullen. Ook de vorm van ieders bijdrage, de wijze van presenteren en de kosten zijn nader te bespreken.
Meer informatie over het ErfgoedEevent2017 is te vinden op: erfgoed-event.nl.