Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed februari 2017

Meer kans op groene Brim 2017
Het extra budget van 6 miljoen euro voor grote monumenten in 2017 in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) kan ook, indien niet alles wordt verplicht voor gebouwde monumenten, voor grote groene monumenten worden ingezet. Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een reactie op een motie van de Tweede Kamer.

In 2016 is van het beschikbare budget van 20 miljoen voor grote monumenten in de Sim 16 miljoen euro niet verplicht. Dat restant is toegevoegd aan het budget voor grote monumenten in 2017. 10 miljoen van de naar 2017 doorgeschoven middelen uit de Sim wordt ingezet voor de Nederlandse cultuursector. Er resteert dus nog 6 miljoen euro uit 2016 dat is toegevoegd aan het budget voor gebouwde monumenten in 2017.

Op basis van de prognoses kunnen waarschijnlijk alle aanvragen voor grote gebouwde monumenten in 2017 gehonoreerd worden. Dat betekent dat van die 6 miljoen euro budget in 2017 ook een aantal grote groene monumenten gesubsidieerd kan worden. Hiermee bestaat er geen risico op afwijzingen van aanvragen voor grote gebouwde monumenten en komt er ruimte voor groene monumenten. Daarbij kan echter geen garantie gegeven worden dat alle aanvragen voor groene monumenten ook daadwerkelijk gehonoreerd kunnen worden. Het gedrag van eigenaren en organisaties van gebouwde en groene monumenten laat zich immers niet met zekerheid voorspellen.

Om ervoor te zorgen dat ook grote groene monumenten voor subsidie uit de 6 miljoen in aanmerking komen, past Bussemaker de Sim-regeling aan. Vanaf 1 februari 2017 kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen voor de subsidieregeling Sim.

bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 17/01/17

Studiedagen/bijeenkomsten

Technical Art History Colloquium: Garden Construction
The Technical Art History Colloquium is organised by Sven Dupré (Utrecht University and University of Amsterdam, PI ERC ARTECHNE), Arjan de Koomen (University of Amsterdam, Coordinator MA Technical Art History), and Abbie Vandivere (University of Amsterdam, Coordinator MA Technical Art History & Paintings Conservator, Mauritshuis, The Hague). Monthly meetings take place on Thursdays, usually in Utrecht and Amsterdam. In the ninth edition of the Technical Art History Colloquium, prof. dr. Erik de Jong (University of Amsterdam) and dr. Georges Farhat (University of Toronto) will give presentations about garden construction. The format of the colloquium is open, but there will always be substantial time for audience discussion. Date and time: 9 February 2017 – 15:00 – 17:00. More information.

Studiedag Groninger borgen en borgtuinen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) en sKBL nodigen u met genoegen uit voor een studiedag op vrijdag 7 april van 9:30  –  18:00 uur over de Groninger borgen en hun tuinen op de Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25-27, 9833 TA  DEN HAM.
De studiedag is bedoeld voor hen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van historisch erfgoed (natuur, landschap, historische tuinen, gebouwen, interieurs, collecties, etc.). Dit kunnen professionals zijn, maar ook eigenaren of studenten van relevante studies rond borgen en buitenplaatsen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname geschiedt op basis van binnenkomst na aanmelding. Deelname aan de bijeenkomst kost € 12,50 per persoon. Dit is inclusief koffie/theeontvangst, lunch en afsluitende borrel. Studenten hebben gratis toegang na overleg van studentenkaart. Aanmelden kan hier. (bron: sKBL)

Platform Groen Erfgoed
Op 19 mei 2016 vindt het Platform Groen Erfgoed plaats, dit keer in samenwerking met het Platform Kastelen en Buitenplaatsen. Zet het vast in je agenda: 19 mei 2016, van 13.30-17.00 uur, Kinderdijkzaal van de RCE te Amersfoort.

Rondom kasteel en buitenplaats
Op 2e pinksterdag, 5 juni 2017, wordt voor de tiende keer de Dag van het Kasteel gehouden. De jubileumeditie heeft als thema ‘Rondom kasteel en buitenplaats’. Wat is er mooier en spannender dan een kasteel of buitenhuis? Het zijn indrukwekkende, statige of juist sierlijke gebouwen. Architectonische hoogstandjes bovendien. Maar een kasteel of buitenhuis staat niet alleen. Er is vaak zoveel bijzonders te ontdekken rondom het hoofdgebouw: prachtige bouwhuizen of de voorburcht, een put, tuinornamenten, een eenzame boom, opgravingen, aangelegde vergezichten en veel meer. In 2017 staat alles rondom eens in de spotlight. De NKS wil graag met de Dag van het Kasteel laten zien dat behoud van dit culturele erfgoed van belang is voor iedereen. (bron: sKBL)

Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau – Tagungen zur Gartendenkmalpflege 2017
Van 8 tot 10 juni en 9 tot 11 november vinden interessante conferenties plaats in Baden Muskau. In juni is het thema van de conferentie Tiere im Park – Lust und Last en gaat over dieren in het park, zowel voor de stoffage als voor begrazing en gaat ook in op schadelijke dieren. De conferentie in november heeft als titel: Geländerelief – gartenkünstlerische Bedeutung, denkmalpflegerische Herausforderung  en is gewijd aan het reliëf vanuit verschillende perspectieven: geomorfologie, architectuur, watersystemen, onderzoeksmethoden, interpretaties, de techniek enzovoort. Een gedetailleerd lezingen- en excursieprogramma is nog niet gepubliceerd, maar zal spoedig volgen. Meer lezen en aanmelden kan op de website.

Boeken

Nijenrode, Burcht Buitenplaats Business Universiteit
De NKS publiceerde onlangs een boek over de geschiedenis van Nijenrode te Breukelen, geschreven door Ben Olde Meijerink met hulp van Gert Immerzeel (NKS Publicaties nr. 9, dec 2016). Te bestellen bij de Nederlandse Kastelenstichting voor € 17,50 excl. verzendkosten.

Een eeuw herbestemming
Onlangs is het nieuwe boek Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemming tijdens de een studiemiddag op Bronbeek gepresenteerd. Nederland kent nog steeds honderden kastelen en buitenplaatsen. Veel van deze monumenten hebben sinds de 19e  eeuw een nieuwe functie gekregen. Was dat aanvankelijke een religieuze herbestemming, rond 1900 kozen lokale overheden om instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op buitenplaatsen onder te brengen. Het aantal herbestemde monumenten en het palet van herbestemmingen is vooral in de 20e eeuw enorm gegroeid. Functies als scholen, kantoren, gemeentehuizen, hotels en restaurants en feestlocaties zijn inmiddels zo talrijk, dat tweederde van de nog bestaande kastelen en buitenplaatsen een alternatieve invulling heeft gekregen. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn onderwerp van deze publicatie. (bron: NKS) Het boek kost € 14,95 (excl. verzendkosten) en kan besteld worden via de website van de NKS.

Namens de Vakgroep Groen Erfgoed,
Mariska de Boer