ALV VGE donderdag 29 juni Belmonte (Wageningen)

De uitnodiging voor de ALV van de VGE op donderdag 29 juni a.s. in het koetshuis van Belmonte in Wageningen is door het bestuur verstuurd.

Het bestuur hoopt met deze locatie voor een inspirerende omgeving gezorgd te hebben, die de leden helpt om tot mooie en nuttige ideeën t.a.v. de toekomst van onze vereniging te komen.

We willen de vergadering beginnen om 13.30 uur, met inloop vanaf 13.00 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur. Hier is de routebeschriving te vinden: http://belmontearboretum.nl/contact/

Safe the date 29 juni ALV

Op donderdagmiddag 29 juni a.s. willen we weer een ALV bijeenroepen, om enkele formele zaken af te handelen, maar ook om de leden uit te nodigen tot een nieuwe manier van werken in de vereniging. Het bestuur zal daartoe voorstellen doen, waarvan het hoopt dat die diezelfde middag -minstens voor een deel- een invulling kunnen krijgen. Verdere gegevens over de locatie en de formele uitnodiging met de bijbehorende stukken en voorstellen volgen.

Rood met groen geeft diepte

Op vrijdag 19 mei vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het gecombineerde platform Groen Erfgoed en Kastelen & Buitenplaatsen onder het motto Rood met groen geeft diepte plaats. Deze bijeenkomst is van 13.30 tot 17.00 uur in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

13.00 Inloop
13.30 Welkom door prof.dr. Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen, dagvoorzitter
13.40 De natuurlijkheid van het cultuurlandschap, dr. Dik van der Meulen, neerlandicus, schrijver en biograaf
14.15 Rood over groen, groen over rood. Omgaan met groene omgeving door nieuwe gebruikers van kastelen en buitenplaatsen versus omgang met monumenten vanuit natuurorganisaties – dr. Fred Vogelzang, medewerker wetenschap en projecten bij NKS
14.30 Rood en Groen of rood versus groen? Een verkenning in de wereld van bevriende natuurorganisaties, drs. René Dessing, directeur Stichting Kastelen,  Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
14.45 Discussie
15.00 Pauze
15.30 Natuurlijke processen als essentiële factor voor behoud van cultuurlandschappen. Twee voorbeelden, Jori Wolf MA, programmaleider nationale parken en adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer
15.45 Landschap met karakter. Textielfabrikanten maakten ons huidige, mooie Twentse landschap – drs. Mascha van Damme, adviseur erfgoed bij Het Oversticht
16.00 Oldengaerde: rode parel in een groen snoer. Hoe groen nodig is voor het behoud van het rode erfgoed – Erwin van Liempd Msc, directeur van de Stichting Het Drentse Landschap
16.15 Discussie
16.45 Speakerscorner
17.00 Borrel

Voor complete uitnodiging, meer details, aanmelden, zie hier.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed februari 2017

Meer kans op groene Brim 2017
Het extra budget van 6 miljoen euro voor grote monumenten in 2017 in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) kan ook, indien niet alles wordt verplicht voor gebouwde monumenten, voor grote groene monumenten worden ingezet. Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een reactie op een motie van de Tweede Kamer.

In 2016 is van het beschikbare budget van 20 miljoen voor grote monumenten in de Sim 16 miljoen euro niet verplicht. Dat restant is toegevoegd aan het budget voor grote monumenten in 2017. 10 miljoen van de naar 2017 doorgeschoven middelen uit de Sim wordt ingezet voor de Nederlandse cultuursector. Er resteert dus nog 6 miljoen euro uit 2016 dat is toegevoegd aan het budget voor gebouwde monumenten in 2017.

Op basis van de prognoses kunnen waarschijnlijk alle aanvragen voor grote gebouwde monumenten in 2017 gehonoreerd worden. Dat betekent dat van die 6 miljoen euro budget in 2017 ook een aantal grote groene monumenten gesubsidieerd kan worden. Hiermee bestaat er geen risico op afwijzingen van aanvragen voor grote gebouwde monumenten en komt er ruimte voor groene monumenten. Daarbij kan echter geen garantie gegeven worden dat alle aanvragen voor groene monumenten ook daadwerkelijk gehonoreerd kunnen worden. Het gedrag van eigenaren en organisaties van gebouwde en groene monumenten laat zich immers niet met zekerheid voorspellen.

Om ervoor te zorgen dat ook grote groene monumenten voor subsidie uit de 6 miljoen in aanmerking komen, past Bussemaker de Sim-regeling aan. Vanaf 1 februari 2017 kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen voor de subsidieregeling Sim.

bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 17/01/17

Studiedagen/bijeenkomsten

Technical Art History Colloquium: Garden Construction
The Technical Art History Colloquium is organised by Sven Dupré (Utrecht University and University of Amsterdam, PI ERC ARTECHNE), Arjan de Koomen (University of Amsterdam, Coordinator MA Technical Art History), and Abbie Vandivere (University of Amsterdam, Coordinator MA Technical Art History & Paintings Conservator, Mauritshuis, The Hague). Monthly meetings take place on Thursdays, usually in Utrecht and Amsterdam. In the ninth edition of the Technical Art History Colloquium, prof. dr. Erik de Jong (University of Amsterdam) and dr. Georges Farhat (University of Toronto) will give presentations about garden construction. The format of the colloquium is open, but there will always be substantial time for audience discussion. Date and time: 9 February 2017 – 15:00 – 17:00. More information.

Studiedag Groninger borgen en borgtuinen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) en sKBL nodigen u met genoegen uit voor een studiedag op vrijdag 7 april van 9:30  –  18:00 uur over de Groninger borgen en hun tuinen op de Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25-27, 9833 TA  DEN HAM.
De studiedag is bedoeld voor hen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van historisch erfgoed (natuur, landschap, historische tuinen, gebouwen, interieurs, collecties, etc.). Dit kunnen professionals zijn, maar ook eigenaren of studenten van relevante studies rond borgen en buitenplaatsen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname geschiedt op basis van binnenkomst na aanmelding. Deelname aan de bijeenkomst kost € 12,50 per persoon. Dit is inclusief koffie/theeontvangst, lunch en afsluitende borrel. Studenten hebben gratis toegang na overleg van studentenkaart. Aanmelden kan hier. (bron: sKBL)

Platform Groen Erfgoed
Op 19 mei 2016 vindt het Platform Groen Erfgoed plaats, dit keer in samenwerking met het Platform Kastelen en Buitenplaatsen. Zet het vast in je agenda: 19 mei 2016, van 13.30-17.00 uur, Kinderdijkzaal van de RCE te Amersfoort.

Rondom kasteel en buitenplaats
Op 2e pinksterdag, 5 juni 2017, wordt voor de tiende keer de Dag van het Kasteel gehouden. De jubileumeditie heeft als thema ‘Rondom kasteel en buitenplaats’. Wat is er mooier en spannender dan een kasteel of buitenhuis? Het zijn indrukwekkende, statige of juist sierlijke gebouwen. Architectonische hoogstandjes bovendien. Maar een kasteel of buitenhuis staat niet alleen. Er is vaak zoveel bijzonders te ontdekken rondom het hoofdgebouw: prachtige bouwhuizen of de voorburcht, een put, tuinornamenten, een eenzame boom, opgravingen, aangelegde vergezichten en veel meer. In 2017 staat alles rondom eens in de spotlight. De NKS wil graag met de Dag van het Kasteel laten zien dat behoud van dit culturele erfgoed van belang is voor iedereen. (bron: sKBL)

Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau – Tagungen zur Gartendenkmalpflege 2017
Van 8 tot 10 juni en 9 tot 11 november vinden interessante conferenties plaats in Baden Muskau. In juni is het thema van de conferentie Tiere im Park – Lust und Last en gaat over dieren in het park, zowel voor de stoffage als voor begrazing en gaat ook in op schadelijke dieren. De conferentie in november heeft als titel: Geländerelief – gartenkünstlerische Bedeutung, denkmalpflegerische Herausforderung  en is gewijd aan het reliëf vanuit verschillende perspectieven: geomorfologie, architectuur, watersystemen, onderzoeksmethoden, interpretaties, de techniek enzovoort. Een gedetailleerd lezingen- en excursieprogramma is nog niet gepubliceerd, maar zal spoedig volgen. Meer lezen en aanmelden kan op de website.

Boeken

Nijenrode, Burcht Buitenplaats Business Universiteit
De NKS publiceerde onlangs een boek over de geschiedenis van Nijenrode te Breukelen, geschreven door Ben Olde Meijerink met hulp van Gert Immerzeel (NKS Publicaties nr. 9, dec 2016). Te bestellen bij de Nederlandse Kastelenstichting voor € 17,50 excl. verzendkosten.

Een eeuw herbestemming
Onlangs is het nieuwe boek Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, een eeuw herbestemming tijdens de een studiemiddag op Bronbeek gepresenteerd. Nederland kent nog steeds honderden kastelen en buitenplaatsen. Veel van deze monumenten hebben sinds de 19e  eeuw een nieuwe functie gekregen. Was dat aanvankelijke een religieuze herbestemming, rond 1900 kozen lokale overheden om instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op buitenplaatsen onder te brengen. Het aantal herbestemde monumenten en het palet van herbestemmingen is vooral in de 20e eeuw enorm gegroeid. Functies als scholen, kantoren, gemeentehuizen, hotels en restaurants en feestlocaties zijn inmiddels zo talrijk, dat tweederde van de nog bestaande kastelen en buitenplaatsen een alternatieve invulling heeft gekregen. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn onderwerp van deze publicatie. (bron: NKS) Het boek kost € 14,95 (excl. verzendkosten) en kan besteld worden via de website van de NKS.

Namens de Vakgroep Groen Erfgoed,
Mariska de Boer

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed oktober 2016

Algemene Leden Vergadering 26 oktober
De ALV en de presentaties op 26 oktober 2016 vinden plaats op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Het thema is De tuin als vrouwelijk domein?
Speelt de notie gender mee in onze huidige perceptie van landschap en tuinen? Of in ons onderzoek naar landschap- en tuingeschiedenis? Hoe gaan wij als historici en restaurateurs van historische buitenruimte om met de gelaagde terreinen? De presentaties van Anne Mieke Backer en Yme Kuiper vormen een uitstekende start voor discussie. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en mee te praten over het onderwerp.

OPROEP actie voor groen erfgoed
Dit jaar is 30% van de Brim-aanvragen voor de onderhoudssubsidie voor het groene erfgoed afgewezen, omdat het budget niet toereikend was. In september kondigde mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), aan dat ze van plan is om de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten af te schaffen. Groen erfgoed wordt dan dubbel benadeeld. Het is dus tijd voor actie:
• De eigenaren van de afgewezen Brim-aanvragen hebben hun bezwaren en oplossingen weergegeven in een brief aan de vaste kamercommissies van OCW en Financiën.
• De Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen heeft in een brief aan de vaste kamercommissies van OCW en Financiën haar zorgen en bezwaren onderbouwd en toegelicht.
• Het bestuur van de Vakgroep Groen Erfgoed heeft haar zorgen geuit door middel van een brief aan de vaste kamercommissies van OCW en Financiën (zie bijlage).
• De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een publiekscampagne gestart met een petitie als onderdeel. Hoe meer handtekeningen, hoe groter het publieke geluid. Klik hier om naar de petitie te gaan.

OPROEP: Deelnemen aan ErfgoedEvent 2017
De Vakgroep Groen Erfgoed wil zich presenteren op het ErfgoedEvent 2017. Dit evenement wordt gehouden van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 april 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch en is de gelegenheid waar erfgoedprofessionals zich presenteren, kennis delen, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen.
Behalve een presentatie op de beursvloer zijn er diverse mogelijkheden voor ontmoetingen met opdrachtgevers, collega-bedrijven en –sectoren, opleidingen, overheden en subsidiënten, etc.
De Vakgroep wil zich hier presenteren als beroepsorganisatie van zorgvuldig werkende onderzoekers en planopstellers op het terrein van Groen Erfgoed en als gesprekspartner voor vraagstukken op dit gebied. Een exacte invulling is nog nader te bepalen. Te denken valt aan een presentatiestand van de VGE omringd door presentaties van verschillende bureaus waar VGE-leden werkzaam zijn. Ook een inhoudelijk programma met lezingen of andere vormen van kennisoverdracht behoren tot de mogelijkheden, geconcentreerd op een van de dagen, of juist verspreid over het gehele Event.
Voor dit moment is de vraag aan geïnteresseerde leden en hun bureaus om zich bij de voorzitter te melden (voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl), waarna we gezamenlijk kunnen kijken hoe dit verder in te vullen. Ook de vorm van ieders bijdrage, de wijze van presenteren en de kosten zijn nader te bespreken.
Meer informatie over het ErfgoedEevent2017 is te vinden op: erfgoed-event.nl.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed September 2016

Bijeenkomsten
ALV en presentaties mei 2016
* Willemieke Ottens vertelde over de ontwikkeling van buitenplaatsen in de regio met de parkontwerpers van Staniastate in Oentsjerk als voorbeeld. Ze begon met het eerste beeld van het park van Staniastate te Oentsjerk aan de hand van historische citaten. Vervolgens ging ze verder met de aanleggeschiedenis. Johann Hermann Knoop (1706-ca 1778) en L.P. Roodbaard (1782-1851) maakten ontwerpen voor Staniastate. Als de buitenplaats van eigenaar verandert, blijft Lucas Roodbaard een adviserende rol spelen. Zijn opvolger was Gerrit Vlaskamp, ook werkende in de noordelijke provincies van Nederland.

* Klaas de Boer doorstond zijn ‘proeve van bekwaamheid’ om gewoon lid te worden van de Vakgroep Groen Erfgoed te worden. Zijn presentatie en daaropvolgende discussie ging over het herstel van de afkalvende oevers van klei op Martenastate te Koarnjum. Hij verrichtte een uitgebreid onderzoek naar de meest passende manier van het herstel van de oevers. Na zijn presentatie volgde een discussie, waarmee Klaas ons de kans bood om samen met hem te leren van zijn ervaringen.

Van opdrachtgever tot hovenier: kennisoverdracht bij onderhoud en beheer
Restauratie van groen erfgoed mag op een brede belangstelling rekenen terwijl het dagelijks onderhoud onderbelicht blijft. Onterecht, want de beheerder bepaalt het beeld van de groenaanleg. Het onderhoud en beheer van historische tuinen en parken beslaat een breed werkveld, een werkveld  in beweging. Van goed ingevoerde liefhebbers tot professionele uitvoerders: het onderhoud van historische tuinen en parken wordt uitgevoerd door eigenaar, tuinman, tuinbaas, hovenier, beheerder, vrijwilliger of een combinatie. Relatief nieuw is de uitbesteding van het werk via onderhoudsbestekken en het gebruik van digitale beheersystemen. Op 5 oktober staan kennis- en informatieoverdracht en de  kwaliteit van het onderhoud centraal op het Platform Groen Erfgoed. (woensdagmiddag 5 oktober van 13.30-17.00, locatie RCE, Smallepad te Amersfoort)

ALV en presentaties 26 oktober 2016
Anne Wolff, Yme Kuiper en Anne Mieke Bakker verzorgen woensdagmiddag 26 oktober een bijzondere middag over hun onderzoeksthema’s. De bijeenkomst is op landgoed Oostbroek in De Bilt.

OPROEP: Deelnemen aan ErfgoedEvent 2017
De Vakgroep Groen Erfgoed wil zich presenteren op het ErfgoedEvent 2017. Dit evenement wordt gehouden van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 april 2017 in de Brabanthallen in Den Bosch en is de gelegenheid waar erfgoedprofessionals zich presenteren, kennis delen, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen.
Behalve een presentatie op de beursvloer zijn er diverse mogelijkheden voor ontmoetingen met opdrachtgevers, collega-bedrijven en –sectoren, opleidingen, overheden en subsidiënten, etc.
De Vakgroep wil zich hier presenteren als beroepsorganisatie van zorgvuldig werkende onderzoekers en planopstellers op het terrein van Groen Erfgoed en als gesprekspartner voor vraagstukken op dit gebied. Een exacte invulling is nog nader te bepalen. Te denken valt aan een presentatiestand van de VGE omringd door presentaties van verschillende bureaus waar VGE-leden werkzaam zijn. Ook een inhoudelijk programma met lezingen of andere vormen van kennisoverdracht behoren tot de mogelijkheden, geconcentreerd op een van de dagen, of juist verspreid over het gehele Event.
Voor dit moment is de vraag aan geïnteresseerde leden en hun bureaus om zich bij de voorzitter te melden (voorzitter@vakgroepgroenerfgoed.nl), waarna we gezamenlijk kunnen kijken hoe dit verder in te vullen. Ook de vorm van ieders bijdrage, de wijze van presenteren en de kosten zijn nader te bespreken.
Meer informatie over het ErfgoedEevent2017 is te vinden op: http://erfgoed-event.nl/

Boeken
Het Groene Goud
Eind oktober komt er een boek uit met de titel HET GROENE GOUD, dat viert dat Jorn Copijn 50 jaar in het vak boomverzorging in Nederland actief is. De auteurs zijn Jorn en Lia Copijn en Marina Lameris, uitgever TAST van tastbaar erfgoed, zie www.tastbaarerfgoed.nl. De auteurs geven aan, dat dit boek interessant is voor iedereen die van bomen houdt en voor alle mensen die vakmatig met bomen werken.

Er stond een vrouw in de tuin
Er stond een vrouw in de tuin laat zich lezen als de geschiedenis van de Nederlandse vrouw vanuit het perspectief van de tuingeschiedenis, maar is evengoed een reis door de Nederlandse tuinhistorie waarbij de vrouw als gids is gekozen. Onderzoeksproject over de rol van vrouwen in de Nederlandse tuin- en landschaps-historie. Anne Mieke Backer. Uitgever De Hef. Uit te brengen als boek en e-pub.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed Juli 2016

Voor enkelen is de zomervakantie al begonnen. Op de valreep kregen we enkele berichten binnen om naar jullie door te sturen.

Bijeenkomsten
* Van opdrachtgever tot hovenier: kennisoverdracht bij onderhoud en beheer
Restauratie van groen erfgoed mag op een brede belangstelling rekenen terwijl het dagelijks onderhoud onderbelicht blijft. Onterecht, want de beheerder bepaalt het beeld van de groenaanleg. Het onderhoud en beheer van historische tuinen en parken beslaat een breed werkveld, een werkveld  in beweging. Van goed ingevoerde liefhebbers tot professionele uitvoerders: het onderhoud van historische tuinen en parken wordt uitgevoerd door eigenaar, tuinman, tuinbaas, hovenier, beheerder, vrijwilliger of een combinatie.

Relatief nieuw is de uitbesteding van het werk via onderhoudsbestekken en het gebruik van digitale beheersystemen. Op 5 oktober staan kennis- en informatieoverdracht en de  kwaliteit van het onderhoud centraal op het Platform Groen Erfgoed. (woensdagmiddag 5 oktober van 13.30-17.00, locatie RCE, Smallepad te Amersfoort)

Opleidingen
* Welke naaldboom is dat?
In deze eendaagse cursus leert u de belangrijkste geslachten en soorten naaldbomen en coniferen in Nederland. Tijdens de rondgang in de middag door het pinetum zullen we de bomen in het veld bezoeken met interessante achtergrondverhalen en het gebruik in tuinen en landschappen. Waarbij we ook de monumentale exemplaren van de Dennenhorst in levende lijve zullen aandoen.

Vrijdag 16 september 2016, zaterdag 8 oktober 2016. Pinetum De Dennenhorst
10:00 – 16:00. De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen € 90,-. Meer informatie en aanmelden kan via info@conifers.nl en www.conifers.nl

* Historische tuinen en parken in theorie en praktijk
Groen erfgoed staat volop in de belangstelling. Het is verbonden met ons verleden en onze identiteit. Het is het meer dan ‘waard om bewaard te worden’.
Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Hoe houd je groen erfgoed op een goede manier in stand? Hoe herken je de verschillende historische stijlen en lagen? Hoe pak je onderhoud en herstel aan? Hoe maak je verantwoorde keuzes bij beheer en instandhouding?
De cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ start op 13 oktober 2016 en leert je als hovenier of tuinbaas hoe je op juiste wijze werkt aan en in historische tuinen en parken. Deze cursus is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Gelders Restauratie Centrum, de provincie Gelderland en de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Nij Bijvank (06-20407317). Om je aan te melden kun je de volgende link gebruiken http://www.geldersrestauratiecentrum.nl/cursussen/72-historische-tuinen-en-parken-in-theorie-en-praktijk en het aanmeldingsformulier downloaden.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed Maart 2016

Bijeenkomsten

Platform Groen Erfgoed
Afgelopen woensdag trok de bijeenkomst met het thema ‘Seventies! Van do it yourself’ veel belangstellenden en ontstond een interessante discussie. De volgende bijeenkomst van het Platform Groen Erfgoed is woensdag 5 oktober 2016.

Mededelingen

Groen licht herbestemming Fort bij Hoofddorp
Het fort wordt definitief herbestemd tot een openluchttheater en restaurant. Serge Schoemaker Architects maakte het ontwerp. Meer informatie staat op Architectenweb.

Ontwikkelingen Paleis Soestdijk
Vier initiatiefnemers zijn nog in de race om Paleis Soestdijk en het landgoed er omheen te mogen herbestemmen. Zij krijgen een half jaar de tijd hun ideeën uit te werken tot een zakelijk rendabel plan, hiervoor krijgen zij elk 100.000 euro. In oktober 2016 volgt een beoordeling van de plannen, waarna de initiatiefnemers een bod kunnen uitbrengen om hun plan ook echt uit te voeren. Lees meer op de website van Renovatieprofs.

Exposities

De logica in het landschap
Vaste expositie op Beeckestein met als invalshoek de mens en zijn gedachten achter het vormgeven van buitenruimte. Dat gebeurt aan de hand van vijf groepen: de ontginner, de buitenplaatseigenaar, de vestingbouwer, een natuurontwikkelaar en de tuinarchitect.

Open tuinen met sneeuwklokjes
Februari en maart 2016: open tuinen en parken met sneeuwklokjes. Het bezoeken van tuinen met sneeuwklokjes wordt steeds populairder. In februari en maart zijn in het hele land particuliere tuinen en parken speciaal opengesteld om het publiek te laten genieten van de eerste lentebode. De openstelling is een initiatief van de Nederlandse TuinenstichtingOp de website van de NTs staat een overzicht van de open tuinen en parken.

Hortus Botanicus Leiden herdenkt Von Siebold
Dit jaar besteedt de Hortus extra aandacht aan Von Siebold, die 150 jaar geleden overleed. Het wandelboekje dat aan hem is gewijd is online doorbladerbaar en beschikbaar in verschillende talen. Lees meer op de website van de hortus.

Websites

Waar liep de Stelling van Amsterdam? Hoe groot was het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse waterlinie? Of waar bevinden zich Duitse bunkers uit WO II? Vragen waar de nieuwe digitale kaart van ons militair erfgoed van de RCE antwoord op geeft.

Excursies/rondleidingen

Themarondleiding Voorjaarsbloeiers
Ieder jaar kondigen krokussen en sneeuwklokjes weer de lente aan in de Hortus. Ook vele andere bol-  en knolgewassen zorgen voor de eerste kleuren in de tuin. Sommige soorten behoren tot de zogenaamde stinzenplanten.  Loop op zaterdag 26 maart mee met onze rondleider en ontdek de vele voorjaarsbloeiers in de Hortus. Hortus Amsterdam. Aanvang 14.00. Deelname €3,50 (excl. entree). Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Boeken

Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw, De rijkdom van het buitenleven in de Republiek
Per provincie onderzoeken de auteurs hoe rijkelui in de zeventiende eeuw op hun buitenplaatsen leefden. Bas Aarts, Martin van den Broeke e.a.. Adelsgeschiedenis XIV, Verloren, Hilversum, gebonden € 34,-, ISBN 978 90 8704538 8

Natuur & Cultuurhistorie Natuur als spiegel van onze geschiedenis
Nieuwe bomen die de wind belemmeren een historische molen te bereiken en andere voorbeelden. Koedoot en Wischut snijden de wisselwerking tussen cultuurhistorie en natuur aan. VHL Leeuwarden, gratis te verkrijgen via info@hogeschoolvhl.nl, ISBN 978 90 821195 58.

Huygens’ Hofwijck, De buitenplaats van Constantijn & Christiaan
Dit rijk geïllustreerde boek (in kleur) vertelt het verhaal van Hofwijck en haar belangrijkste bewoners Constantijn en Christiaan Huygens, twee spilfiguren uit onze Gouden Eeuw. Kees van der Leer en Henk Boers. € 27,50. Is tijdens openingstijden verkrijgbaar in de museumwinkel van Hofwijck. U kunt het boek ook thuis laten bezorgen, dan komen er verzendkosten via info@hofwijck.nl.

Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture, and Elite Formation
In this volume on the comparative study of nobility, historians, sociologists and anthropologists focus on the different processes of transformation that aristocratic elites in Europe went through during the twentieth century. Y. Kuiper, N. Bijleveld en J. Dronkers. € 67,00. ISBN 978 90 429 3227 2. Meer in formatie: Uitgeverij Peeters.

Geschiedenis van drie buitenplaatsen en de KSHZ
Jaarboek 2013-2014 van Kastelenstichting Holland en Zeeland.
Te bestellen via hun website.

Brede rivieren langs hoge hellingen. Het stuwwallandschap van midden-Nederland op zeventiende-eeuwse tekeningen
Brede rivieren langs hoge hellingen toont in bijna 140 tekeningen het stuwwallandschap tussen Kleef en Rhenen van de zeventiende eeuw. Christiaan P. van Eeghen, Pieter van der Kuil. Gebonden € 34,95. ISBN: 978-90-5345-487-9. Meer informatie en verkrijgbaar op de website van Uitgeverij Matrijs.

Paradijs in de stad, het landgoed Bredius in Woerden
Een nieuw boek over het Landgoed Bredius in hartje Woerden. Met veel historische achtergrondinformatie en interviews met betrokkenen. De foto’s geven een beeld van de natuur, cultuur en landschap van het park. Bernt Feijs en Winny van Rij. ISBN 978 90 812441 07. € 14,95. Bestellen bij Groene Hart Webwinkel.

Erfgoedatlas gemeente Nunspeet – Veluws landschap, historie en bewoners
De atlas is het resultaat van het werk van aardkundigen, archeologen, historisch-geografen en historisch bouwkundigen en van de enthousiaste medewerking van bewoners van de vier Nunspeetse kernen: Vierhouten, Elspeet, Nunspeet en Hulshorst.  Jan Neefjes en Hans Bleumink. Gebonden € 35,00. ISBN 978 94 6262 058 2. Meer informatie en verkrijgbaar op de website van  Uitgeverij De Kunst.

Historische atlas van Kennemerland. Hart van Holland
De Historische atlas van Kennemerland vertelt in grote lijnen en aansprekende details de geschiedenis van het gebied tussen Petten en de Hondsbossche Zeewering in het noorden en de Kennemer Beek bij Bennebroek in het zuiden. Ben Speet. Gebonden € 29,50. ISBN 9789460041723. Meer informatie en verkrijgbaar op de website van Uitgeverij Vantilt.

Achtergronddocument Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Het GLB heeft directe invloed op hoe ons landschap er de komende jaren uit komt te zien. Deze brochure laat zien welke mogelijkheden het GLB biedt voor het cultuurlandschap. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over boerderijen, erven en archeologische waarden in relatie tot de monumentenwet. De relatie tussen het cultuurhistorisch landschap en het GBL en dus het gebruik en beheer van het land staan centraal. Downloaden van de website van  de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Tuinschiedenis in Nederland II, Denken en doen in de Nederlandse Tuinkunst 1500-2000
Deze nieuwe uitgave bestaat uit artikelen over uiteenlopende onderwerpen, gebaseerd op recent onderzoek, onder andere over ontwerp en geschiedenis van één of meer tuinen, (stads-)parken of buitenplaatsen, over het werk van één of meer tuinarchitecten, hoveniers en tuinkunstenaars en enkele bijdragen die een meer samenvattend karakter hebben. Arinda van der Does en Jan Holwerda (eindredactie). ISBN 978-90-9029358-5. Prijs € 25,00 plus €5,00 verzendkosten. Te bestellen bij Cascade.

Er stond een vrouw in de tuin
Er stond een vrouw in de tuin laat zich lezen als de geschiedenis van de Nederlandse vrouw vanuit het perspectief van de tuingeschiedenis, maar is evengoed een reis door de Nederlandse tuinhistorie waarbij de vrouw als gids is gekozen. Onderzoeksproject over de rol van vrouwen in de Nederlandse tuin- en landschaps-historie. Anne Mieke Backer.. Uitgever De Hef. Uit te brengen als boek en e-pub. Verschijning 1 april 2016.

Nieuwsberichten en tips zijn altijd welkom!

Stuur ze naar communicatie@vakgroepgroenerfgoed.nl