Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed april 2015

ALV met presentaties
De volgende ledenvergadering van de Vakgroep Groen Erfgoed is op woensdag 22 april en vindt plaats op Kasteel Cannenburch te Vaassen .

Erfgoedmonitor
Hoeveel werelderfgoederen telt Nederland? Hoeveel rijksmonumenten zijn er? Antwoorden op deze maar ook op veel andere vragen over ons erfgoed zijn nu gepubliceerd in het eerste jaaroverzicht van de Erfgoedmonitor.nl.

Tuinen van Het Loo
28 Mei is het symposium ‘De Barokke tuinen van Paleis Het Loo gerenoveerd’.  Binnenkort  is meer informatie beschikbaar op de website van de Botanische Tuinen Nederland. Ook de tentoonstelling ‘Bloemenpaleis Het Loo staat in het teken van de veranderingen die de tuin heeft ondergaan (21 april tot 30 augustus 2015).

Tuinbouwmuseum Historische Tuin Aalsmeer
Aalsmeer, een naam die onverbrekelijk verbonden is met bloemen en planten. De bloementeelt in Aalsmeer is natuurlijk niet van de ene dag op de andere ontstaan. Het museum voert u terug tot het begin van de 17e eeuw. Toen legde men zich toe op het telen van fruitbomen. Op de ruimte daaronder teelde men aardbeien. Aan het eind van de 19e eeuw gingen de kwekers in Aalsmeer over op het telen van buitenbloemen en kort daarna op het telen van bloemen in kassen. De Historische Tuin voert u terug in de tijd en brengt op 13000 m² de rijke Aalsmeerse geschiedenis in beeld vanaf circa 1700 tot 1940. Open vanaf 18 april.

Lijnen in het landschap
Dit is een online publicatie over kleine landschapselementen, o.a. houtwallen. De publicatie kan gratis gedownload worden op de website van Landschapsbeheer Nederland.

Joséphine. Een keizerrijk in een tuin
Tegen het decor van Europese oorlogen, geleid door de nimmer aflatende machtswellust van haar man Napoleon, startte Joséphine de Beauharnais haar eigen botanische keizerrijk. Zij verzamelde ongekende en zeldzame planten van uit de hele wereld. Haar groene collectie in de tuinen van Malmaison verwierf grote faam, waarvoor kosten noch moeite werden gespaard. In de tentoonstelling van de Hortus Botanicus Amsterdam ziet u een aantal van deze prachtige soorten terug. De tentoonstelling in de Hortus is te zien van 28 maart t/m 18 oktober 2015.
Tegelijkertijd is in de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling Alexander, Napoleon & Joséphine.

Restauratiebeurs
De Restauratiebeurs 2015 is op 16, 17 en 18 april in de Brabanthallen te Den Bosch.

Aan de slag in de kadastrale archieven
Om iedereen wegwijs te maken in de kadastrale archieven is het boek voor € 18,- (incl. verzendkosten) te koop bij het Kadaster.

Bloeiende wetenschap. 375 jaar Botanische Tuinen Utrecht
Het boek met deze titel wordt uitgegeven door Matrijs en is kan daar besteld worden (€ 19,95 en € 1,95  verzendkosten).

Utrechts landgoed op tv
In de serie Hollands Welvaren is donderdagavond 2 april een aflevering over Landgoed Gunterstein te Breukelen, o.a.  over erfgoedhovenier Arnold Achterkamp. Deze kans gemist: kijk dan op Uitzending gemist of Tvblik.

Van Clusius tot zwarte tulp
In de Hortus Botanicus te Leiden is de kruiwagententoonstelling ‘Van Clusius tot zwarte tulp’ van 1 april t/m 1 mei 2015. Kleine tentoonstelling over de historie van de tulpen en de zoektocht naar de zwarte tulp. In 2015 bestaat de Hortus botanicus Leiden 425 jaar. De eerste prefect, Carolus Clusius, kweekte al tulpen in de tuin en vanuit de Leidse Hortus begon de tulp aan haar zegetocht door Nederland. Ondanks zoveel jaren tulpen kweken is het nooit gelukt een echt zwarte tulp te kweken.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed maart 2015

ALV Vakgroep Groen Erfgoed
Woensdag 22 april 2015 is er weer een algemene ledenvergadering van de Vakgroep Groen Erfgoed met enkele presentaties van leden.

Symposium ‘De toekomst van de buxus’
Maandag 30 maart aanstaande organiseert de Vereniging van Erfgoedhoveniers een bijzonder symposium over “De Toekomst van de Buxus”. Klik hier voor aanmelden en voor meer informatie.

Schrijvers gezocht
Het was in 2009 dat Cascade een inmiddels uitverkochte bundel uitgaf. De redactie en het bestuur van Cascade zijn van plan om dit jaar opnieuw een boek uit te geven. Het streven is om dat eind 2015 te publiceren. Hiervoor roepen zij potentiële schrijvers op om zich te melden. Aanmelden kan door middel van een antwoordformulier.

Geldersch Arcadië
De  Website over de prachtige landgoederenzone Gelders Arcadië is gelanceerd.

Tastbare Tijd
De tweede editie van de cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht is verschenen: ‘Tastbare Tijd’, geschreven door Roland Blijdenstijn.  Het boek is voor € 25,- verkrijgbaar bij diverse boekhandels en webwinkels.

De Amsterdamse buitenplaatsen
Begin februari verscheen het boek ‘De Amsterdamse buitenplaatsen’: Een vergeten stadsgeschiedenis’, geschreven door René Dessing.

Rede en Rijkdom
Van 5 maart t/m 31 mei 2015 is op Buitenplaats Beeckestijn de tentoonstelling ‘Rede en Rijkdom’ te zien, over het leven op Beeckestijn in de 18e eeuw van een invloedrijke regentenfamilie Boreel uit Amsterdam. Het was een plaats om in de zomer de stank van de stad te ontvluchten. Belangrijke sociale en politieke banden werden aangehaald op de buitenplaats en beïnvloedden het Amsterdamse politieke toneel. De Amsterdamse elite werd regelmatig uitgenodigd voor een diner op Beeckestijn of er werden feesten georganiseerd. Met portretten en brieven van de familie Boreel en bruiklenen uit verschillende collecties, laten wij de 18e eeuw op Beeckestijn herleven.

Ithakaprijs
sKBL komt met een nieuwe prijs en stipendium. Met de zogenaamde Ithakaprijs ter waarde van 5.000 euro stimuleert stichting digitaal portaal voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (sKBL) verbindend (interdisciplinair) onderzoek naar dit type cultuurgroen erfgoed.

Cursus planten
Pinetum Blijdestein in Hilversum organiseer zondag 1, 15, 22, 29 maart: Cursus “Van Alg tot Orchidee”, 14.00 tot 16.30 uur.

Begraafplaatsen in de Noordoostpolder
In januari 2015 is de digitale publicatie over Begraafplaatsen in de Noordoostpolder gereed gekomen. Stichting Groene Parels werkte hier aan in 2013 en 2014. De publicatie biedt informatie, achtergronden en mooi beeldmateriaal over de begraafplaatsen van de Noordoostpolder.

Tuinen van Het Loo
28 mei is het symposium ‘De Barokke tuinen van Paleis Het Loo gerenoveerd’.  Binnenkort meer informatie op de website van de Botanische Tuinen Nederland.

Nieuwsflits Vakgroep Groen Erfgoed januari 2015

Historische moestuin op  Internationaal Film Festival Rotterdam
Op het Internationaal Film Festival Rotterdam was de documentaire ‘Portret van een tuin’ in première gegaan. De 85-jarige snoeimeester Jan Freriks wordt gevolgd tijdens zijn werkzaamheden op landgoed Dordwijk.  Veel volgelingen van deze leermeester herinneren zich de vermanende woorden: ‘luister goed, want ik kan zo dood zijn’! De trailer van de documentaire is te zien op:  http://vimeo.com/116111702/ .

Restauratiebeurs voor groen erfgoed
Op 16, 17 en 18 april 2015 is de Restauratiebeurs in Den Bosch. Belangstellenden kunnen zich melden en informatie vragen via info@restauratiebeurs.nl of een bezoek aan de website www.restauratiebeurs.nl.

Landschap in Nederland, de Wintermiddag
Met aandacht voor de Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland en de voorgenomen nominatie voor de UNESCO werelderfgoedlijst: http://landschapinnederland.nl/agenda/de-wintermiddag

Platform Groen Erfgoed
Woensdagmiddag  4 maart van 13.30-17.00 is de volgende platformbijeenkomst over groen erfgoed. De geschiedenis van educatieve tuinen staat centraal. Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Zie ook website http://www.cultureelerfgoed.nl/agenda/platform-groen-erfgoed.

ALV Vakgroep Groen Erfgoed met presentaties
Woensdagmiddag 22 april is de volgende algemene ledenvergadering  met presentaties van de Vakgroep Groen Erfgoed.

Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Nederland
Vrijdag 13 maart 2015 start de cursus. Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne Wolff (a.j.wolff@rug.nl). Zie ook de website http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/cursus_nn.

Wintercolleges 2014-2015 Hortus botanicus Leiden
Inschrijven is nog mogelijk voor de colleges op 22 februari (De correspondentie van Clusius) en 22 maart (Ontwerpen voor de hortus). Voor meer informatie en inschrijven: http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/hortus_wintercolleges_2014-2015/.

Oprichtingsdocumenten akkoord, bestuur gekozen

De leden van de Vakgroep Groen Erfgoed kozen woensdag 29 oktober 2014 unaniem het eerste bestuur van hun beroepsvereniging en gingen akkoord met de oprichtingsdocumenten. Ze onderschreven daarmee de doelstellingen van de Vakgroep Groen Erfgoed: professionalisering en kwaliteitsverhoging van de beroepsgroep, gesprekspartner voor o.a. overheden en draagvlak voor het behoud van groen erfgoed.

Vakgroep Groen Erfgoed opgericht


Het oprichtingsbestuur bij de notaris.

De oprichting van de vereniging Vakgroep Groen Erfgoed is sinds 20 augustus 2014 een feit. Na ondertekening van de oprichtingsakte bij de notaris bestaat het oprichtingsbestuur uit Eric Blok (voorzitter), Hein Krantz (secretaris), Anneke Nauta (penningmeester), Lucia Albers (bestuurslid) en Christian Bertram (bestuurslid).

 

Minister Bussemaker maakt kennis met de nieuwe Vakgroep Groenerfgoed

De nieuwe Vakgroep Groen Erfgoed heeft zich in april op de Restauratiebeurs voorgesteld aan minister Bussemaker. Daarmee stond de groene sector voor het eerst in de schijnwerpers op een door gebouwd erfgoed gedomineerde beurs.


NRB2013, fotostudio FdW

De Vakgroep Groenerfgoed presenteerde zich samen met enkele groen erfgoedbedrijven en belangenorganisaties op het Groenplein van de Restauratiebeurs in Den Bosch.


NRB2013, fotostudio FdW

download foto 1 ; bronvermelding NRB2013, fotostudio FdW
download foto 2 ; bronvermelding NRB2013, fotostudio FdW